Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-13 16:30 Melbourne Victory 3-3 Ulsan Hyundai Horang-i 2-2 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS D1 2018-02-09 16:50 Melbourne Victory 1-2 0-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2018-02-03 14:35 2-0 Melbourne Victory 1-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2018-01-26 17:05 Melbourne Victory 1-3 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS D1 2018-01-19 16:50 0-3 Melbourne Victory 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2018-01-13 16:50 Melbourne Victory 3-2 1-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2018-01-10 14:35 2-1 Melbourne Victory 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2018-01-06 15:00 Melbourne Victory 1-1 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-12-29 16:50 Melbourne Victory 2-1 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-12-23 16:50 0-1 Melbourne Victory 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-12-17 16:10 1-2 Melbourne Victory 0-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-12-08 16:50 Melbourne Victory 1-2 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-12-03 11:30 2-3 Melbourne Victory 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-11-23 16:50 4-1 Melbourne Victory 2-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-11-19 16:00 0-2 Melbourne Victory 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-11-11 17:00 Melbourne Victory 1-1 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-11-06 16:50 Melbourne Victory 1-1 0-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-10-29 16:00 1-1 Melbourne Victory 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-10-20 16:50 2-2 Melbourne Victory 1-1 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
AUS D1 2017-10-14 16:55 Melbourne Victory 1-2 0-1 Bại 0 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2017-10-07 16:55 Melbourne Victory 0-1 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
A FFA Cup 2017-08-23 17:30 3-0 Melbourne Victory 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-08-16 17:35 2-5 Melbourne Victory 1-2 Thắng *2.5/3 Thắng kèo Tài Lẻ
A FFA Cup 2017-08-09 17:30 1-5 Melbourne Victory 0-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-08-02 17:30 0-5 Melbourne Victory 0-2 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-07-25 17:30 0-3 Melbourne Victory 0-0 Thắng Tài Lẻ
AUS D1 2017-05-07 15:20 1-1 Melbourne Victory 0-1 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-04-30 15:00 Melbourne Victory 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-04-14 17:50 Melbourne Victory 1-0 0-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-04-08 17:50 0-0 Melbourne Victory 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-04-02 15:00 Melbourne Victory 0-3 0-2 Bại 1 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2017-03-25 16:50 1-0 Melbourne Victory 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-03-11 16:50 Melbourne Victory 4-1 2-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-03-03 16:50 1-0 Melbourne Victory 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-02-25 16:50 Melbourne Victory 2-1 0-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2017-02-19 14:00 0-3 Melbourne Victory 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-02-13 16:50 0-0 Melbourne Victory 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-02-04 16:50 Melbourne Victory 2-1 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2017-01-26 16:50 Melbourne Victory 1-2 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-01-21 17:00 2-1 Melbourne Victory 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2017-01-17 14:45 3-0 Melbourne Victory 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2017-01-13 16:50 Melbourne Victory 3-2 3-2 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-01-07 16:50 0-2 Melbourne Victory 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-01-02 16:50 Melbourne Victory 4-2 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-12-28 16:50 Melbourne Victory 4-1 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-12-17 16:50 1-2 Melbourne Victory 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-12-10 16:50 0-3 Melbourne Victory 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-12-02 16:55 Melbourne Victory 1-1 1-1 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-11-26 14:35 Melbourne Victory 2-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-11-12 16:50 Melbourne Victory 3-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2016-11-05 16:50 2-1 Melbourne Victory 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2016-10-31 16:50 Melbourne Victory 6-1 2-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
A FFA Cup 2016-10-25 16:30 Melbourne Victory 0-2 0-1 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-10-22 16:50 1-2 Melbourne Victory 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-10-15 16:50 Melbourne Victory 1-4 0-2 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-10-07 16:50 1-1 Melbourne Victory 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
A FFA Cup 2016-09-27 17:30 0-2 Melbourne Victory 0-0 Thắng *1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
A FFA Cup 2016-08-24 17:30 0-1 Melbourne Victory 0-1 Thắng *2 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2016-08-09 17:30 0-6 Melbourne Victory 0-2 Thắng Tài Chẵn
A FFA Cup 2016-08-03 17:30 1-3 Melbourne Victory 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2016-07-31 12:00 Melbourne Victory 1-0 1-0 Thắng *1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-13 16:30 Melbourne Victory 3-3 Ulsan Hyundai Horang-i 2-2 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2018-01-28 23:00 2-1 Ulsan Hyundai Horang-i 2-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2018-01-26 23:10 1-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-01-16 23:00 2-2 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2017-12-21 20:00 Ulsan Hyundai Horang-i 3-2 2-0 Thắng Tài Lẻ
KFAC 2017-12-03 12:30 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KFAC 2017-11-29 18:30 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-11-19 14:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-11-05 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-2 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-10-28 14:00 3-0 Ulsan Hyundai Horang-i 3-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-10-22 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-10-15 14:00 2-0 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-08 14:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-01 14:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
KFAC 2017-09-27 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-09-23 17:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-09-20 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 3-2 1-0 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
KOR D1 2017-09-17 17:00 2-1 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-09-09 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 4-2 2-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-09-01 19:00 0-3 Ulsan Hyundai Horang-i 0-2 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-08-19 18:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-08-13 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-1 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KFAC 2017-08-09 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 3-1 1-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-08-06 18:00 0-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-08-02 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-07-22 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-07-19 18:30 0-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-07-15 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-07-12 18:30 1-3 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 Thắng Tài Chẵn
KOR D1 2017-07-08 18:00 4-0 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-07-01 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-28 18:00 0-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-06-24 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-2 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-21 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-06-17 17:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-27 18:00 0-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-05-20 17:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KFAC 2017-05-17 18:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-14 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-05-10 18:00 2-3 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-06 13:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-2 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-03 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-04-30 16:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-04-26 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 0-4 0-0 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-04-22 14:00 5-0 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
KFAC 2017-04-19 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 3-1 0-1 Thắng Tài Chẵn
KOR D1 2017-04-16 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-04-12 20:30 1-0 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-04-08 14:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa 0 Hòa Hòa Chẵn
KOR D1 2017-04-02 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-03-19 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-03-14 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-03-11 14:00 3-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Bại Tài Lẻ
KOR D1 2017-03-04 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-02-28 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 6-0 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-02-21 18:00 2-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-02-08 22:00 Ulsan Hyundai Horang-i 2-2 0-2 Hòa Tài Chẵn
AFC CL 2017-02-07 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-0 Hòa 2.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-01-26 01:00 0-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2016-11-06 14:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2016-11-02 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn