Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-13 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors 3-2 Kashiwa Reysol 0-2 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-11-19 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 2-3 2-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-11-05 14:00 1-2 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-10-29 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 3-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-10-22 14:00 0-4 Jeonbuk Hyundai Motors 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-10-15 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-08 14:00 0-1 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-10-01 14:00 1-1 Jeonbuk Hyundai Motors 1-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-09-24 17:00 Jeonbuk Hyundai Motors 1-1 1-1 Hòa 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-09-20 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 1-2 1-0 Bại 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-09-17 17:00 0-4 Jeonbuk Hyundai Motors 0-3 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-09-10 16:00 Jeonbuk Hyundai Motors 4-3 4-1 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-08-19 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 3-1 1-1 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-08-12 18:00 1-1 Jeonbuk Hyundai Motors 0-1 Hòa *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-08-06 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 0-1 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-08-02 18:30 1-3 Jeonbuk Hyundai Motors 0-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-07-23 18:00 1-2 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-07-19 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 3-1 1-1 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-07-16 18:00 1-3 Jeonbuk Hyundai Motors 0-2 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-07-12 19:00 2-1 Jeonbuk Hyundai Motors 2-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-07-08 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 4-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-07-02 18:00 2-1 Jeonbuk Hyundai Motors 1-0 Bại Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-28 18:30 1-3 Jeonbuk Hyundai Motors 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-06-25 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 2-2 1-1 Hòa Tài Chẵn
KOR D1 2017-06-21 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 4-1 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-17 18:00 0-3 Jeonbuk Hyundai Motors 0-3 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-27 15:00 Jeonbuk Hyundai Motors 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-05-21 15:00 Jeonbuk Hyundai Motors 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-05-14 14:00 0-0 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-05-06 16:00 0-2 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-05-03 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 0-4 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-04-30 14:00 1-0 Jeonbuk Hyundai Motors 1-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-04-23 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KFAC 2017-04-19 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-04-16 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 4-1 2-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-04-08 16:00 1-1 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-04-02 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 1-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-03-18 14:00 0-0 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-03-11 14:00 0-2 Jeonbuk Hyundai Motors 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-03-05 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 2-1 1-0 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
INT CF 2017-02-04 19:30 Jeonbuk Hyundai Motors 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2017-02-02 19:30 Jeonbuk Hyundai Motors 2-4 1-3 Bại Tài Chẵn
INT CF 2017-01-31 20:35 3-0 Jeonbuk Hyundai Motors 2-0 Bại Tài Lẻ
FCWC 2016-12-14 15:30 Jeonbuk Hyundai Motors 4-1 3-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
FCWC 2016-12-11 15:00 Jeonbuk Hyundai Motors 1-2 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC CL 2016-11-26 22:25 1-1 Jeonbuk Hyundai Motors 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2016-11-19 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 2-1 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2016-11-06 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2016-11-02 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 4-1 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2016-10-29 14:00 0-5 Jeonbuk Hyundai Motors 0-1 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2016-10-22 14:00 0-0 Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2016-10-19 18:30 2-1 Jeonbuk Hyundai Motors 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2016-10-15 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 2-3 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2016-10-02 13:00 1-1 Jeonbuk Hyundai Motors 1-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2016-09-28 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 4-1 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2016-09-24 17:00 Jeonbuk Hyundai Motors 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
KOR D1 2016-09-21 19:00 2-2 Jeonbuk Hyundai Motors 1-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
KOR D1 2016-09-18 17:00 Jeonbuk Hyundai Motors 1-1 0-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2016-09-13 18:00 Jeonbuk Hyundai Motors 5-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2016-09-10 14:00 Jeonbuk Hyundai Motors 2-2 1-0 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
KOR D1 2016-08-28 18:00 1-3 Jeonbuk Hyundai Motors 0-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-13 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors 3-2 Kashiwa Reysol 0-2 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2018-02-04 12:00 1-4 Kashiwa Reysol 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2018-01-30 18:00 Kashiwa Reysol 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
JE Cup 2017-12-23 14:05 1-1 Kashiwa Reysol 0-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-12-02 13:00 Kashiwa Reysol 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-11-26 12:00 0-0 Kashiwa Reysol 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-11-18 13:00 Kashiwa Reysol 1-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-10-29 15:30 Kashiwa Reysol 2-2 0-0 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
JE Cup 2017-10-25 18:30 0-1 Kashiwa Reysol 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-10-21 13:00 1-1 Kashiwa Reysol 0-1 Hòa *0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-10-14 12:00 3-0 Kashiwa Reysol 2-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-09-30 15:00 Kashiwa Reysol 0-1 0-0 Bại 1 Thua kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-09-23 15:00 Kashiwa Reysol 4-1 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
JE Cup 2017-09-20 18:00 2-3 Kashiwa Reysol 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-09-16 18:00 1-1 Kashiwa Reysol 1-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-09-09 18:00 1-2 Kashiwa Reysol 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-08-26 18:00 Kashiwa Reysol 1-1 1-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-08-19 18:00 0-1 Kashiwa Reysol 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-08-13 17:00 1-4 Kashiwa Reysol 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-08-09 18:00 Kashiwa Reysol 0-0 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-08-05 18:00 Kashiwa Reysol 3-1 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
JPN D1 2017-07-30 17:30 1-1 Kashiwa Reysol 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
JE Cup 2017-07-12 18:00 Kashiwa Reysol 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-07-08 18:00 2-1 Kashiwa Reysol 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-07-02 17:30 Kashiwa Reysol 2-3 1-0 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-06-25 18:00 Kashiwa Reysol 2-1 1-0 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
JE Cup 2017-06-21 18:00 Kashiwa Reysol 1-0 0-0 Thắng 3/3.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-06-17 18:00 0-0 Kashiwa Reysol 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-06-04 18:00 Kashiwa Reysol 1-0 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN LC 2017-05-31 18:00 2-1 Kashiwa Reysol 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-05-27 14:00 Kashiwa Reysol 4-2 1-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
JPN LC 2017-05-24 18:00 Kashiwa Reysol 0-1 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-05-20 13:00 0-2 Kashiwa Reysol 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-05-14 14:00 1-2 Kashiwa Reysol 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN LC 2017-05-10 18:00 1-1 Kashiwa Reysol 0-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-05-06 13:00 Kashiwa Reysol 1-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN LC 2017-05-03 14:00 Kashiwa Reysol 1-2 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-04-30 13:00 0-1 Kashiwa Reysol 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-04-22 14:00 Kashiwa Reysol 2-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-04-16 15:00 1-2 Kashiwa Reysol 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN LC 2017-04-12 18:00 0-0 Kashiwa Reysol 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-04-08 14:00 Kashiwa Reysol 0-2 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-04-01 13:00 0-2 Kashiwa Reysol 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-03-18 14:00 Kashiwa Reysol 0-1 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
JPN LC 2017-03-15 18:00 Kashiwa Reysol 1-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-03-10 18:00 2-1 Kashiwa Reysol 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-03-05 14:00 Kashiwa Reysol 1-3 0-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
JPN D1 2017-02-25 13:00 1-3 Kashiwa Reysol 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-02-11 12:00 Kashiwa Reysol 2-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
JE Cup 2016-11-12 12:00 Kashiwa Reysol 1-3 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
JPN D1 2016-11-03 12:30 0-4 Kashiwa Reysol 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
JPN D1 2016-10-29 13:00 Kashiwa Reysol 1-2 0-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2016-10-22 13:00 Kashiwa Reysol 2-3 0-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2016-10-01 18:00 0-0 Kashiwa Reysol 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2016-09-25 18:00 Kashiwa Reysol 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JE Cup 2016-09-22 18:00 Kashiwa Reysol 0-0 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2016-09-17 18:00 1-1 Kashiwa Reysol 0-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2016-09-10 18:00 Kashiwa Reysol 2-0 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JE Cup 2016-09-03 17:00 Kashiwa Reysol 5-2 0-0 Thắng Tài Lẻ
JPN D1 2016-08-27 18:00 2-5 Kashiwa Reysol 1-4 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2016-08-20 18:00 Kashiwa Reysol 3-1 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn