Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AUS BSB 2018-01-14 17:00 Brisbane Wolves 0-6 Brisbane City 0-3 Bại *2/2.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS BSB 2018-01-09 18:30 4-1 Brisbane Wolves 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2018-01-06 16:05 6-0 Brisbane Wolves 1-0 Bại 1.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-09-03 16:00 6-2 Brisbane Wolves 3-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-08-19 16:15 3-1 Brisbane Wolves 1-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-08-12 16:00 Brisbane Wolves 1-3 0-2 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-07-29 16:15 3-1 Brisbane Wolves 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-07-22 16:00 Brisbane Wolves 1-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS BPLD1 2017-07-18 18:30 Brisbane Wolves 5-0 3-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS BPLD1 2017-07-15 15:00 1-2 Brisbane Wolves 0-1 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS BPLD1 2017-07-08 16:10 1-4 Brisbane Wolves 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS BPLD1 2017-07-01 16:00 Brisbane Wolves 4-3 3-3 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS BPLD1 2017-06-24 16:00 3-1 Brisbane Wolves 3-0 Bại Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-06-16 18:35 Brisbane Wolves 4-0 4-0 Thắng Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-06-10 16:00 Brisbane Wolves 1-5 0-1 Bại *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-06-03 17:00 1-3 Brisbane Wolves 0-2 Thắng Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-05-27 16:05 1-4 Brisbane Wolves 0-3 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS BPLD1 2017-05-13 16:15 Brisbane Wolves 2-1 2-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS BPLD1 2017-05-05 18:35 Brisbane Wolves 0-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS BPLD1 2017-04-29 15:00 2-2 Brisbane Wolves 1-1 Hòa Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-04-22 16:00 Brisbane Wolves 1-2 0-1 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2017-04-09 16:00 3-1 Brisbane Wolves 3-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-03-11 16:30 2-6 Brisbane Wolves 1-2 Thắng *2/2.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-03-04 13:30 Brisbane Wolves 1-3 0-2 Bại Tài Chẵn
AUS BPLD1 2017-02-26 16:10 Brisbane Wolves 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS BPLD1 2017-02-18 17:00 2-6 Brisbane Wolves 1-2 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2017-02-08 17:15 Brisbane Wolves 1-6 1-4 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-02-04 17:00 1-0 Brisbane Wolves 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT CF 2017-01-25 17:30 Brisbane Wolves 2-3 1-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-01-21 15:00 1-2 Brisbane Wolves 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-01-13 18:35 Brisbane Wolves 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
INT CF 2017-01-07 16:00 Brisbane Wolves 1-5 1-2 Bại Tài Chẵn
AUS BPLD1 2016-08-19 18:30 Brisbane Wolves 4-2 0-1 Thắng Tài Chẵn
AUS BPLD1 2016-08-14 14:00 2-6 Brisbane Wolves 1-2 Thắng Tài Chẵn
AUS BPLD1 2016-07-30 17:00 Brisbane Wolves 1-2 1-1 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-07-23 15:30 1-2 Brisbane Wolves 0-2 Thắng Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-07-16 17:00 Brisbane Wolves 4-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-07-09 17:00 1-3 Brisbane Wolves 0-1 Thắng Tài Chẵn
AUS BPLD1 2016-06-25 17:00 Brisbane Wolves 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
AUS BPLD1 2016-06-18 17:00 Souths United 3-2 Brisbane Wolves 3-0 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-06-11 16:15 2-1 Brisbane Wolves 0-1 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-05-28 15:00 Brisbane Wolves 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-05-21 16:00 3-1 Brisbane Wolves 0-0 Bại Tài Chẵn
AUS BPLD1 2016-05-13 18:30 2-1 Brisbane Wolves 0-0 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-05-06 18:30 Brisbane Wolves 1-2 1-1 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-04-23 16:20 2-1 Brisbane Wolves 1-0 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-04-16 15:45 Brisbane Wolves 1-4 0-2 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-04-09 17:00 3-1 Brisbane Wolves 0-0 Bại Tài Chẵn
AUS BPLD1 2016-04-02 15:45 Brisbane Wolves 1-2 1-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2016-03-30 17:30 8-1 Brisbane Wolves 3-1 Bại Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-03-19 17:00 5-1 Brisbane Wolves 0-0 Bại Tài Chẵn
AUS BPLD1 2016-03-12 15:45 Brisbane Wolves 1-1 Souths United 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
AUS BPLD1 2016-03-05 15:45 Brisbane Wolves 4-1 0-0 Thắng Tài Lẻ
AUS BPLD1 2016-02-28 14:00 1-0 Brisbane Wolves 0-0 Bại Xỉu Lẻ
AUS BPLD1 2016-02-20 15:45 Brisbane Wolves 2-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2016-01-16 16:00 Brisbane Wolves 2-6 2-2 Bại Tài Chẵn
AUS BPL 2015-08-22 15:00 Brisbane Wolves 2-2 1-1 Hòa Tài Chẵn
AUS BPL 2015-08-15 17:00 3-1 Brisbane Wolves 1-0 Bại Tài Chẵn
AUS BPL 2015-08-01 15:00 Brisbane Wolves 3-4 0-2 Bại Tài Lẻ
AUS BPL 2015-07-25 16:00 2-2 Brisbane Wolves 1-1 Hòa Tài Chẵn
AUS BPL 2015-07-18 15:00 Brisbane Wolves 3-1 0-1 Thắng Tài Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AUS BSB 2018-01-14 17:00 Brisbane Wolves 0-6 Brisbane City 0-3 Thắng *2/2.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2018-01-13 15:00 Brisbane City 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
AUS BSB 2018-01-09 16:30 Brisbane City 4-2 Souths United 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-09-05 17:30 Brisbane City 1-3 1-1 Bại *2.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS QSL 2017-08-19 16:30 Brisbane City 4-1 3-1 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2017-08-11 17:00 2-1 Brisbane City 1-0 Bại *1 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2017-08-05 16:30 0-3 Brisbane City 0-2 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2017-07-29 16:35 Brisbane City 0-1 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2017-07-15 16:30 Brisbane City 4-1 3-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS QSL 2017-07-08 17:20 0-3 Brisbane City 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2017-07-01 17:00 4-2 Brisbane City 3-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS QSL 2017-06-24 16:00 1-0 Brisbane City 1-0 Bại 1 Hòa Xỉu Lẻ
AUS QSL 2017-06-17 17:00 1-4 Brisbane City 1-2 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2017-06-03 16:30 Brisbane City 2-3 0-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS QSL 2017-05-27 15:00 1-0 Brisbane City 1-0 Bại *1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2017-05-21 12:00 0-3 Brisbane City 0-2 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2017-05-13 16:30 Brisbane City 3-2 2-2 Thắng 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
A FFA Cup 2017-05-05 17:30 Brisbane City 2-3 2-1 Bại Tài Lẻ
AUS QSL 2017-04-29 16:30 Brisbane City 3-1 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS QSL 2017-04-22 16:05 2-3 Brisbane City 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS QSL 2017-04-07 17:05 3-2 Brisbane City 3-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS QSL 2017-04-04 17:30 Brisbane City 3-2 1-2 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2017-03-24 18:30 Brisbane City 2-2 2-0 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
AUS QSL 2017-03-18 16:30 Brisbane City 1-2 0-2 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2017-03-11 16:35 Brisbane City 3-0 2-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2017-03-04 16:30 2-1 Brisbane City 1-0 Bại Tài Lẻ
AUS QSL 2017-02-25 16:30 Brisbane City 4-1 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-02-17 17:05 Brisbane City 0-6 0-2 Bại Tài Chẵn
INT CF 2017-02-11 15:00 0-3 Brisbane City 0-3 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-02-04 15:00 Brisbane City 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-02-01 18:30 3-1 Brisbane City 2-0 Bại Tài Chẵn
INT CF 2017-01-28 15:00 Brisbane City 1-2 1-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-01-25 18:50 1-0 Brisbane City 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT CF 2017-01-21 17:10 3-1 Brisbane City 0-1 Bại Tài Chẵn
INT CF 2017-01-18 18:30 Brisbane City 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2016-08-20 16:00 1-1 Brisbane City 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS QSL 2016-08-13 16:30 Brisbane City 2-2 2-1 Hòa Tài Chẵn
AUS QSL 2016-08-06 15:15 0-4 Brisbane City 0-2 Thắng Tài Chẵn
AUS QSL 2016-07-31 13:10 1-1 Brisbane City 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
AUS QSL 2016-07-23 16:30 Brisbane City 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS QSL 2016-07-09 16:30 1-1 Brisbane City 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS QSL 2016-07-02 16:30 Brisbane City 3-1 1-1 Thắng Tài Chẵn
AUS QSL 2016-06-26 15:00 2-1 Brisbane City 2-0 Bại Tài Lẻ
AUS QSL 2016-06-21 17:30 2-0 Brisbane City 1-0 Bại Xỉu Chẵn
AUS QSL 2016-06-12 14:00 Brisbane City 4-2 4-2 Thắng Tài Chẵn
AUS QSL 2016-05-28 16:00 1-1 Brisbane City 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS QSL 2016-05-21 16:30 Brisbane City 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
A FFA Cup 2016-05-17 17:00 Brisbane City 0-1 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2016-05-13 17:00 1-2 Brisbane City 1-1 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2016-04-30 16:30 Brisbane City 2-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
A FFA Cup 2016-04-26 17:00 Brisbane City 2-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS QSL 2016-04-23 16:30 Brisbane City 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS QSL 2016-04-16 17:30 2-3 Brisbane City 1-2 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2016-04-09 16:30 Brisbane City 0-1 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS QSL 2016-04-02 17:00 4-2 Brisbane City 2-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS QSL 2016-03-19 16:30 Brisbane City 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
AUS QSL 2016-03-12 16:30 Brisbane City 3-2 1-0 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2016-03-05 16:00 1-2 Brisbane City 0-1 Thắng Tài Lẻ
AUS QSL 2016-02-27 16:45 Brisbane City 1-3 0-1 Bại Tài Chẵn
INT CF 2016-02-18 17:35 Brisbane City 2-1 1-1 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2016-02-13 16:00 Brisbane City 5-4 2-2 Thắng Tài Lẻ