Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
MEX IL 2018-03-15 11:15 Pumas U.N.A.M. 1-2 Necaxa 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-03-12 02:00 Pumas U.N.A.M. 0-1 Toluca 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
MEX IL 2018-03-08 11:05 Pumas U.N.A.M. 3-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-03-04 09:05 Club Leon 3-0 Pumas U.N.A.M. 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX IL 2018-03-01 10:30 1-1 Pumas U.N.A.M. 0-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2018-02-26 02:00 Pumas U.N.A.M. 1-1 1-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2018-02-22 10:30 Pumas U.N.A.M. 4-1 2-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-02-18 10:30 4-1 Pumas U.N.A.M. 2-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-02-15 11:00 Pumas U.N.A.M. 1-2 1-2 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-02-10 09:00 1-2 Pumas U.N.A.M. 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-02-05 02:00 Pumas U.N.A.M. 2-0 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2018-01-28 07:00 1-1 Pumas U.N.A.M. 1-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
MEX IL 2018-01-25 11:00 Pumas U.N.A.M. 3-0 2-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-01-22 02:00 Pumas U.N.A.M. 0-0 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
MEX IL 2018-01-18 10:30 2-0 Pumas U.N.A.M. 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2018-01-15 02:00 Pumas U.N.A.M. 3-1 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
MEX D1 2018-01-07 09:05 2-3 Pumas U.N.A.M. 2-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-12-30 09:55 Cafetaleros de Tapachula 2-1 Pumas U.N.A.M. 1-0 Bại Tài Lẻ
MEX D1 2017-11-19 07:00 Queretaro FC 1-1 Pumas U.N.A.M. 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-11-06 02:00 Pumas U.N.A.M. 2-2 Santos Laguna 0-0 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
MEX D1 2017-10-28 08:00 3-0 Pumas U.N.A.M. 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-10-23 01:00 Pumas U.N.A.M. 0-1 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-10-18 10:00 Pumas U.N.A.M. 2-0 Club Leon 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-10-15 10:00 Necaxa 0-0 Pumas U.N.A.M. 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-10-02 05:05 Pumas U.N.A.M. 1-4 1-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-09-28 10:00 Toluca 2-1 Pumas U.N.A.M. 0-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-09-17 10:05 1-1 Pumas U.N.A.M. 0-1 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2017-09-14 09:30 3-1 Pumas U.N.A.M. 2-1 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
MEX D1 2017-09-11 01:00 Pumas U.N.A.M. 0-2 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2017-09-04 01:00 Pumas U.N.A.M. 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-08-28 07:05 1-0 Pumas U.N.A.M. 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-08-23 10:00 Pumas U.N.A.M. 1-2 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-08-20 08:00 2-0 Pumas U.N.A.M. 1-0 Bại 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-08-14 01:00 Pumas U.N.A.M. 2-0 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2017-08-10 09:30 Pumas U.N.A.M. 1-1 0-1 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-08-06 10:00 2-1 Pumas U.N.A.M. 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX IL 2017-08-02 08:00 1-1 Pumas U.N.A.M. 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-07-29 10:00 2-1 Pumas U.N.A.M. 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-07-24 01:00 Pumas U.N.A.M. 1-0 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-09 07:00 3-0 Pumas U.N.A.M. 1-0 Bại Tài Lẻ
MEX D1 2017-05-08 01:00 Pumas U.N.A.M. 0-1 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-04-30 08:00 4-0 Pumas U.N.A.M. 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
MEX D1 2017-04-24 01:00 Pumas U.N.A.M. 0-2 0-1 Bại 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-04-16 08:00 4-0 Pumas U.N.A.M. 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
MEX D1 2017-04-13 10:30 1-1 Pumas U.N.A.M. 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-04-10 01:00 Pumas U.N.A.M. 0-1 Toluca 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-04-02 07:00 0-3 Pumas U.N.A.M. 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-03-20 02:00 Pumas U.N.A.M. 2-3 0-2 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-03-06 02:00 Pumas U.N.A.M. 2-1 Santos Laguna 0-0 Thắng Tài Lẻ
CNCF CHL 2017-03-02 11:00 Pumas U.N.A.M. 0-3 0-1 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-02-26 07:00 Queretaro FC 4-3 Pumas U.N.A.M. 2-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
CNCF CHL 2017-02-23 11:00 1-1 Pumas U.N.A.M. 1-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-02-20 02:00 Pumas U.N.A.M. 3-3 0-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
MEX D1 2017-02-12 09:00 2-0 Pumas U.N.A.M. 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-02-06 02:00 Pumas U.N.A.M. 1-1 1-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-01-30 02:00 Pumas U.N.A.M. 3-1 Necaxa 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
MEX D1 2017-01-22 09:05 Club Leon 0-1 Pumas U.N.A.M. 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-01-16 02:00 Pumas U.N.A.M. 1-0 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-01-08 11:00 2-1 Pumas U.N.A.M. 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2016-11-27 09:00 5-0 Pumas U.N.A.M. 2-0 Bại Tài Lẻ
MEX D1 2016-11-24 11:30 Pumas U.N.A.M. 2-2 1-1 Hòa Tài Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
MEX IL 2018-03-15 11:15 Pumas U.N.A.M. 1-2 Necaxa 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-03-11 07:00 Queretaro FC 1-1 Necaxa 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
MEX IL 2018-03-07 09:00 Necaxa 2-1 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-03-04 11:00 Necaxa 1-2 Santos Laguna 1-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-02-24 11:00 1-1 Necaxa 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2018-02-21 09:00 Necaxa 1-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2018-02-18 11:00 Necaxa 3-0 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-02-14 09:00 1-1 Necaxa 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2018-02-11 07:00 0-2 Necaxa 0-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2018-02-08 09:00 Zacatepec 2-0 Necaxa 2-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2018-02-04 11:00 Necaxa 0-0 Toluca 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
MEX D1 2018-01-28 09:05 Club Leon 0-4 Necaxa 0-1 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
MEX IL 2018-01-24 09:00 1-1 Necaxa 1-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2018-01-21 11:00 Necaxa 1-3 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
MEX IL 2018-01-17 09:00 Necaxa 5-0 Zacatepec 3-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2018-01-13 11:00 1-0 Necaxa 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2018-01-07 11:00 Necaxa 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-12-31 02:15 Necaxa 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2017-12-28 01:00 Club Leon 1-1 Necaxa 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2017-12-24 01:15 Necaxa 1-2 0-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-12-21 02:00 Necaxa 3-2 Queretaro FC 1-1 Thắng Tài Lẻ
MEX D1 2017-11-19 11:00 Necaxa 1-2 0-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-11-06 09:00 1-0 Necaxa 0-0 Bại 1 Hòa Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-10-29 10:00 Necaxa 5-0 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX IL 2017-10-26 08:00 Santos Laguna 2-0 Necaxa 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-10-22 10:00 0-1 Necaxa 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-10-19 08:00 Santos Laguna 3-2 Necaxa 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-10-15 10:00 Necaxa 0-0 Pumas U.N.A.M. 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-10-01 08:06 0-0 Necaxa 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-09-28 10:00 Necaxa 1-0 Queretaro FC 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-09-17 10:00 Necaxa 1-1 0-1 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2017-09-13 10:00 2-1 Necaxa 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-09-10 08:00 1-0 Necaxa 0-0 Bại 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-08-27 10:00 Necaxa 2-1 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-08-24 10:00 Necaxa 1-1 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-08-21 01:00 Toluca 0-0 Necaxa 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2017-08-17 08:00 Necaxa 4-0 2-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
MEX D1 2017-08-13 10:00 Necaxa 0-3 Club Leon 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX IL 2017-08-09 10:00 Necaxa 1-1 1-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-08-06 10:10 2-2 Necaxa 2-2 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
MEX IL 2017-08-02 08:00 1-2 Necaxa 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-07-30 10:00 Necaxa 1-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-07-24 07:50 0-2 Necaxa 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-05-07 10:00 Necaxa 0-0 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-05-01 07:00 0-1 Necaxa 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-04-23 10:00 Necaxa 2-1 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-04-16 08:00 0-1 Necaxa 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-04-13 10:00 1-0 Necaxa 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
MEX D1 2017-04-09 10:00 Necaxa 1-1 1-1 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-04-03 01:00 Toluca 2-0 Necaxa 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-03-19 11:00 Necaxa 2-2 1-0 Hòa Tài Chẵn
MEX IL 2017-03-09 11:00 Necaxa 1-3 Santos Laguna 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
MEX D1 2017-03-05 11:00 Necaxa 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MEX D1 2017-02-27 08:00 Santos Laguna 2-2 Necaxa 1-1 Hòa Tài Chẵn
MEX IL 2017-02-22 09:00 1-2 Necaxa 0-2 Thắng Tài Lẻ
MEX D1 2017-02-19 11:00 Necaxa 1-4 Queretaro FC 1-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX IL 2017-02-16 09:00 Necaxa 1-2 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
MEX D1 2017-02-11 11:00 1-2 Necaxa 0-0 Thắng Tài Lẻ
MEX D1 2017-02-05 11:00 Necaxa 1-1 0-1 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MEX IL 2017-02-02 11:00 Necaxa 5-1 4-0 Thắng Tài Chẵn
MEX D1 2017-01-30 02:00 Pumas U.N.A.M. 3-1 Necaxa 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn