Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC U23 2018-01-12 16:00 Uzbekistan U23 1-0 China U23 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AFC U23 2018-01-09 19:30 Qatar U23 1-0 Uzbekistan U23 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-12-15 21:00 2-2 Uzbekistan U23 1-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2017-12-13 17:00 Uzbekistan U23 2-1 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2017-12-11 21:00 2-2 Uzbekistan U23 1-0 Hòa Tài Chẵn
AFC U23 2017-07-19 22:25 0-2 Uzbekistan U23 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC U23 2017-07-17 22:25 0-2 Uzbekistan U23 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
AFC U23 2017-07-16 01:15 Uzbekistan U23 3-1 3-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-07-01 23:45 Uzbekistan U23 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-07-21 21:00 Uzbekistan U23 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
AFC U23 2016-01-20 00:30 Uzbekistan U23 3-1 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC U23 2016-01-17 00:30 Uzbekistan U23 2-3 1-2 Bại Tài Lẻ
AFC U23 2016-01-14 00:30 2-1 Uzbekistan U23 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2016-01-06 23:30 1-2 Uzbekistan U23 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-12-28 00:30 Qatar U23 0-2 Uzbekistan U23 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-12-23 21:00 1-0 Uzbekistan U23 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-12-20 21:00 Uzbekistan U23 4-2 2-0 Thắng Tài Chẵn
AFC U23 2015-03-31 17:00 Uzbekistan U23 1-2 0-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC U23 2015-03-29 20:00 0-4 Uzbekistan U23 0-4 Thắng *2.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC U23 2015-03-27 17:00 0-2 Uzbekistan U23 0-0 Thắng *1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-03-14 18:00 0-0 Uzbekistan U23 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-02-07 17:00 Uzbekistan U23 2-4 1-3 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2015-02-04 20:00 2-5 Uzbekistan U23 1-2 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-02-01 17:00 Uzbekistan U23 0-1 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AGS 2014-09-26 19:00 Uzbekistan U23 2-3 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AGS 2014-09-22 16:00 0-5 Uzbekistan U23 0-2 Thắng *2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AGS 2014-09-18 19:00 Uzbekistan U23 3-0 3-0 Thắng 2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AGS 2014-09-15 19:00 Uzbekistan U23 1-1 0-0 Hòa 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Olympic 2012-03-29 20:00 Oman U23 2-0 Uzbekistan U23 2-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Hòa Chẵn
Olympic 2012-03-27 21:00 Uzbekistan U23 2-1 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Olympic 2012-03-14 21:00 Uzbekistan U23 2-3 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2012-02-24 23:59 3-1 Uzbekistan U23 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Olympic 2012-02-21 21:45 2-1 Uzbekistan U23 1-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2012-02-16 22:30 Oman U23 0-0 Uzbekistan U23 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Olympic 2012-02-05 18:00 Uzbekistan U23 2-0 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Hòa Chẵn
INT CF 2012-01-23 23:59 5-0 Uzbekistan U23 1-0 Bại 1 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2012-01-21 23:59 0-1 Uzbekistan U23 0-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2012-01-19 21:00 1-1 Uzbekistan U23 0-1 Hòa 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Olympic 2011-11-27 16:15 0-0 Uzbekistan U23 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Olympic 2011-11-23 22:20 0-0 Uzbekistan U23 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2011-11-17 22:35 1-1 Uzbekistan U23 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2011-10-23 18:10 1-2 Uzbekistan U23 1-2 Thắng *1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2011-10-21 20:15 1-1 Uzbekistan U23 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2011-10-19 18:00 Uzbekistan U23 3-1 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2011-10-07 16:30 5-1 Uzbekistan U23 3-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
Olympic 2011-09-21 21:00 Uzbekistan U23 2-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2011-09-11 21:00 Uzbekistan U23 1-0 Oman U23 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Olympic 2011-06-23 20:00 0-2 Uzbekistan U23 0-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Olympic 2011-06-19 22:00 Uzbekistan U23 1-0 0-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
INT CF 2011-06-14 22:00 Uzbekistan U23 2-1 2-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AGS 2010-11-19 19:00 1-1 Uzbekistan U23 1-0 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AGS 2010-11-15 19:00 Qatar U23 0-0 Uzbekistan U23 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AGS 2010-11-11 16:00 Uzbekistan U23 0-3 0-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AGS 2010-11-09 19:00 Uzbekistan U23 0-1 0-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
AGS 2010-11-07 16:00 Uzbekistan U23 3-0 2-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2010-08-31 23:00 2-0 Uzbekistan U23 2-0 Bại 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
Olympic 2007-11-21 20:00 3-3 Uzbekistan U23 2-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Olympic 2007-11-17 18:00 Uzbekistan U23 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
Olympic 2007-10-17 23:00 2-0 Uzbekistan U23 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Olympic 2007-09-12 20:00 Uzbekistan U23 1-2 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Olympic 2007-09-08 20:00 Uzbekistan U23 0-0 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC U23 2018-01-12 16:00 Uzbekistan U23 1-0 China U23 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC U23 2018-01-09 16:00 China U23 3-0 Oman U23 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC U23 2017-07-23 16:30 1-2 China U23 0-2 Thắng Tài Lẻ
AFC U23 2017-07-21 16:30 0-2 China U23 0-1 Thắng *4/4.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC U23 2017-07-19 19:30 0-0 China U23 0-0 Hòa 3/3.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC U23 2016-01-19 00:30 3-2 China U23 2-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
AFC U23 2016-01-15 21:30 China U23 1-3 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
AFC U23 2016-01-13 00:30 Qatar U23 3-1 China U23 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2016-01-01 23:30 2-0 China U23 0-0 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-11-15 19:30 China U23 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-11-13 19:30 China U23 4-0 2-0 Thắng Tài Chẵn
AFC U23 2015-03-31 20:00 0-3 China U23 0-1 Thắng *2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AFC U23 2015-03-29 17:00 0-5 China U23 0-2 Thắng *2/2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC U23 2015-03-27 17:00 China U23 5-0 3-0 Thắng 4.5/5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AGS 2014-09-25 19:00 2-0 China U23 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AGS 2014-09-22 19:00 China U23 1-0 1-0 Thắng 2 Thua kèo Xỉu Lẻ
AGS 2014-09-15 16:00 3-0 China U23 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2014-09-08 15:00 China U23 0-0 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EAG 2013-10-14 19:30 China U23 0-3 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
EAG 2013-10-12 19:30 China U23 0-2 0-2 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
EAG 2013-10-08 19:30 China U23 0-0 0-0 Hòa 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
EAG 2013-10-06 19:30 China U23 1-2 1-2 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Olympic 2011-06-23 22:15 Oman U23 0-1 China U23 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Olympic 2011-06-19 20:00 China U23 0-1 Oman U23 0-1 Bại 1 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2011-06-06 19:35 China U23 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2011-06-03 21:00 China U23 1-2 0-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2011-03-27 14:10 1-0 China U23 1-0 Bại 1 Hòa Xỉu Lẻ
AGS 2010-11-15 19:00 China U23 0-3 0-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AGS 2010-11-13 19:00 China U23 3-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AGS 2010-11-10 19:00 China U23 2-1 0-1 Thắng 2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AGS 2010-11-08 19:00 China U23 0-3 0-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2010-10-12 15:30 China U23 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
INT CF 2010-10-06 15:00 1-1 China U23 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2010-10-01 15:30 China U23 3-1 0-0 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2010-09-04 15:30 2-1 China U23 1-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2010-07-07 19:30 3-2 China U23 2-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2010-07-03 15:00 0-0 China U23 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2010-06-27 19:45 0-1 China U23 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2010-06-23 19:45 2-1 China U23 0-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2010-06-19 15:30 2-0 China U23 1-0 Bại Xỉu Chẵn
INT CF 2010-06-12 15:00 0-2 China U23 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2010-05-16 18:00 China U23 1-6 0-4 Bại *1 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2010-02-02 23:00 0-1 China U23 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2010-01-28 23:00 2-2 China U23 2-0 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2010-01-26 22:00 1-2 China U23 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2010-01-15 15:30 China U23 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2010-01-13 15:50 China U23 1-2 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
EAG 2009-12-08 19:00 0-1 China U23 0-1 Thắng *1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EAG 2009-12-06 19:00 3-0 China U23 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2009-11-09 18:50 0-2 China U23 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2009-11-07 21:00 3-1 China U23 1-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2009-11-05 17:40 2-2 China U23 2-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2009-08-15 19:30 China U23 5-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
MOFT 2008-08-13 19:45 China U23 0-3 0-1 Bại *1.5 Thua kèo Tài Lẻ
MOFT 2008-08-10 19:45 China U23 0-2 0-1 Bại 0 Thua kèo Hòa Chẵn
MOFT 2008-08-07 19:45 China U23 1-1 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2008-07-29 19:45 China U23 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2008-07-20 15:32 China U23 1-0 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2008-07-13 16:05 China U23 4-0 2-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2008-07-06 17:00 China U23 3-2 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2008-04-23 22:00 1-1 China U23 0-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn