Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
VIE U19 2018-03-13 18:15 Viettel U19 0-2 Dong Thap U19 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-03-11 18:00 1-3 Viettel U19 0-2 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2018-03-09 18:15 Viettel U19 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-03-07 18:15 Song Lam Nghe An U19 2-3 Viettel U19 1-2 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2018-02-01 16:00 0-2 Viettel U19 0-0 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-30 15:55 1-1 Viettel U19 0-1 Hòa *1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-26 15:55 Viettel U19 1-0 T T Hanoi U19 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-01-24 16:00 Viettel U19 5-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-22 16:00 0-2 Viettel U19 0-0 Thắng *2 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-18 15:55 Viettel U19 2-0 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-16 15:55 Viettel U19 2-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-13 16:00 T T Hanoi U19 3-0 Viettel U19 2-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
VIE U19 2018-01-10 16:00 0-5 Viettel U19 0-3 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-08 16:00 Viettel U19 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-28 16:30 Viettel U19 0-2 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-03-25 16:30 1-2 Viettel U19 0-1 Thắng *1 Hòa Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-03-23 16:25 2-3 Viettel U19 2-1 Thắng *1.5 Thua kèo Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-21 19:30 Viettel U19 8-0 4-0 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2017-03-14 16:00 2-1 Viettel U19 2-1 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-11 16:00 Song Lam Nghe An U19 1-2 Viettel U19 0-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-09 15:55 Viettel U19 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-03-05 16:00 Viettel U19 0-2 T T Hanoi U19 0-1 Bại Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-03-02 15:55 1-5 Viettel U19 1-1 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2017-01-16 16:00 Viettel U19 2-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-01-13 16:00 Viettel U19 0-1 Song Lam Nghe An U19 0-1 Bại Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-01-10 16:00 1-2 Viettel U19 0-1 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-01-07 16:00 T T Hanoi U19 0-1 Viettel U19 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-01-04 16:00 Viettel U19 6-0 0-0 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2016-03-06 16:00 Viettel U19 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-03-01 16:00 1-4 Viettel U19 0-3 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-02-28 16:00 Viettel U19 2-1 Song Lam Nghe An U19 1-1 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-02-25 16:00 T T Hanoi U19 0-1 Viettel U19 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2016-02-23 16:00 Viettel U19 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2016-01-26 16:00 Viettel U19 4-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-01-23 16:00 Viettel U19 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2016-01-18 16:00 Viettel U19 1-1 Song Lam Nghe An U19 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-01-16 16:00 Viettel U19 5-1 0-0 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2016-01-13 16:00 1-1 Viettel U19 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-01-11 16:00 Viettel U19 0-1 T T Hanoi U19 0-0 Bại Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-03-19 16:00 Viettel U19 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-03-17 16:00 Viettel U19 5-1 4-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
VIE U19 2015-03-15 16:00 2-3 Viettel U19 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
VIE U19 2015-03-13 16:00 Viettel U19 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-02-01 16:00 Viettel U19 0-1 0-1 Bại 1 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-01-29 14:00 2-2 Viettel U19 1-0 Hòa Tài Chẵn
VIE U19 2015-01-24 14:00 1-4 Viettel U19 1-4 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
VIE U19 2015-01-22 16:00 Viettel U19 1-1 T T Hanoi U19 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-18 16:00 T T Hanoi U19 1-1 Viettel U19 1-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-13 14:00 Viettel U19 1-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-01-10 16:00 0-1 Viettel U19 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-01-08 14:00 Viettel U19 3-1 0-0 Thắng Tài Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
VIE U19 2018-03-13 18:15 Viettel U19 0-2 Dong Thap U19 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-03-10 16:00 Dong Thap U19 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-03-08 16:00 Dong Thap U19 2-2 T T Hanoi U19 0-0 Hòa *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
VIE U19 2018-03-06 18:30 0-2 Dong Thap U19 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-02-01 16:35 Dong Thap U19 5-0 2-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-30 18:40 Dong Thap U19 4-0 4-0 Thắng 5 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-26 14:25 Dong Thap U19 7-0 5-0 Thắng 2.5/3 Thắng kèo Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-24 16:30 0-4 Dong Thap U19 0-2 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2018-01-22 14:20 1-4 Dong Thap U19 1-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-18 15:55 1-0 Dong Thap U19 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-01-16 15:50 0-4 Dong Thap U19 0-3 Thắng *2 Thắng kèo Tài Chẵn
VIE U19 2018-01-13 15:50 Dong Thap U19 3-0 3-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-01-10 15:50 0-3 Dong Thap U19 0-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-08 16:00 Dong Thap U19 4-1 0-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-03-09 15:30 Dong Thap U19 2-2 0-1 Hòa Tài Chẵn
VIE U19 2016-03-06 17:30 3-0 Dong Thap U19 1-0 Bại 2.5/3 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2016-03-04 16:30 Dong Thap U19 3-3 2-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
VIE U19 2016-03-01 16:30 1-1 Dong Thap U19 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-02-28 16:25 3-1 Dong Thap U19 1-1 Bại Tài Chẵn
VIE U19 2016-02-25 15:25 Dong Thap U19 2-1 0-1 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-01-26 15:30 1-8 Dong Thap U19 1-2 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-01-23 17:30 Dong Thap U19 0-3 0-1 Bại *2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2016-01-21 16:30 0-1 Dong Thap U19 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2016-01-18 16:30 Dong Thap U19 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
VIE U19 2016-01-16 16:30 Dong Thap U19 1-4 0-0 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2016-01-13 15:25 1-1 Dong Thap U19 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-02-01 15:45 5-1 Dong Thap U19 1-0 Bại 3/3.5 Thua kèo Tài Chẵn
VIE U19 2015-01-30 17:50 3-1 Dong Thap U19 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
VIE U19 2015-01-28 15:45 Dong Thap U19 2-4 0-2 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
VIE U19 2015-01-22 18:00 Dong Thap U19 1-4 0-4 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2015-01-20 15:45 Dong Thap U19 0-4 0-2 Bại *1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
VIE U19 2015-01-18 18:00 Dong Thap U19 3-0 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Hòa Lẻ
VIE U19 2015-01-14 15:45 2-0 Dong Thap U19 0-0 Bại *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-08 15:00 2-1 Dong Thap U19 0-0 Bại Tài Lẻ