Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
VIE U19 2018-03-13 16:00 T T Hanoi U19 1-1 Song Lam Nghe An U19 0-0 Hòa Tài Chẵn
VIE U19 2018-03-10 16:00 0-1 T T Hanoi U19 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-03-08 16:00 Dong Thap U19 2-2 T T Hanoi U19 0-0 Hòa *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
VIE U19 2018-03-06 16:00 T T Hanoi U19 8-1 4-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
VIE U19 2018-02-01 15:00 T T Hanoi U19 4-0 0-0 Thắng 3/3.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-30 14:55 0-2 T T Hanoi U19 0-0 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-26 15:55 Viettel U19 1-0 T T Hanoi U19 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-01-24 17:00 T T Hanoi U19 7-1 2-1 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2018-01-22 17:00 0-2 T T Hanoi U19 0-1 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-18 15:00 1-4 T T Hanoi U19 1-1 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-16 15:00 T T Hanoi U19 2-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-13 16:00 T T Hanoi U19 3-0 Viettel U19 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
VIE U19 2018-01-10 17:00 1-3 T T Hanoi U19 0-1 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2018-01-08 17:00 T T Hanoi U19 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-03-31 16:30 2-4 T T Hanoi U19 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
VIE U19 2017-03-29 16:30 T T Hanoi U19 2-1 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-26 16:30 T T Hanoi U19 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-03-24 19:00 Song Lam Nghe An U19 0-1 T T Hanoi U19 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-03-22 16:30 T T Hanoi U19 2-1 1-1 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-14 15:00 1-2 T T Hanoi U19 1-1 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-11 17:00 T T Hanoi U19 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-03-09 15:00 Song Lam Nghe An U19 1-0 T T Hanoi U19 0-0 Bại Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-03-05 16:00 Viettel U19 0-2 T T Hanoi U19 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-03-02 14:55 T T Hanoi U19 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2017-01-16 15:00 T T Hanoi U19 4-0 0-0 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2017-01-13 17:00 0-2 T T Hanoi U19 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-01-10 14:55 T T Hanoi U19 2-1 Song Lam Nghe An U19 2-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-01-07 16:00 T T Hanoi U19 0-1 Viettel U19 0-1 Bại Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-01-04 14:55 0-2 T T Hanoi U19 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-03-06 16:30 1-2 T T Hanoi U19 1-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-03-04 16:30 T T Hanoi U19 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-02-28 14:30 0-1 T T Hanoi U19 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2016-02-25 16:00 T T Hanoi U19 0-1 Viettel U19 0-1 Bại Xỉu Lẻ
VIE U19 2016-02-23 14:30 Song Lam Nghe An U19 1-2 T T Hanoi U19 0-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-01-26 15:00 T T Hanoi U19 3-3 Song Lam Nghe An U19 2-1 Hòa Tài Chẵn
VIE U19 2016-01-21 16:00 T T Hanoi U19 3-1 0-0 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2016-01-18 15:00 0-3 T T Hanoi U19 0-2 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2016-01-16 14:25 T T Hanoi U19 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-01-13 15:00 0-2 T T Hanoi U19 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-01-11 16:00 Viettel U19 0-1 T T Hanoi U19 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-03-19 18:30 T T Hanoi U19 3-2 0-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2015-03-16 16:00 T T Hanoi U19 2-0 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-03-14 16:00 T T Hanoi U19 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-03-12 16:00 Song Lam Nghe An U19 0-2 T T Hanoi U19 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-02-01 14:00 2-3 T T Hanoi U19 1-1 Thắng *1 Hòa Tài Lẻ
VIE U19 2015-01-29 16:00 T T Hanoi U19 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2015-01-27 14:00 T T Hanoi U19 4-1 3-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
VIE U19 2015-01-22 16:00 Viettel U19 1-1 T T Hanoi U19 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-18 16:00 T T Hanoi U19 1-1 Viettel U19 1-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-15 14:00 T T Hanoi U19 1-2 0-2 Bại 1 Thua kèo Tài Lẻ
VIE U19 2015-01-10 14:00 2-3 T T Hanoi U19 0-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2015-01-08 16:00 T T Hanoi U19 2-2 0-0 Hòa Tài Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
VIE U19 2018-03-13 16:00 T T Hanoi U19 1-1 Song Lam Nghe An U19 0-0 Hòa Tài Chẵn
VIE U19 2018-03-11 16:00 0-4 Song Lam Nghe An U19 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
VIE U19 2018-03-09 16:00 0-3 Song Lam Nghe An U19 0-2 Thắng *1 Thắng kèo Hòa Lẻ
VIE U19 2018-03-07 18:15 Song Lam Nghe An U19 2-3 Viettel U19 1-2 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2018-02-01 16:00 0-1 Song Lam Nghe An U19 0-1 Thắng *1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-01-30 16:00 Song Lam Nghe An U19 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-24 16:00 Song Lam Nghe An U19 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-01-22 16:00 1-1 Song Lam Nghe An U19 1-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2018-01-18 15:55 Song Lam Nghe An U19 2-1 1-0 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-16 16:00 0-1 Song Lam Nghe An U19 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2018-01-10 16:00 1-2 Song Lam Nghe An U19 0-2 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2018-01-08 16:00 Song Lam Nghe An U19 2-1 0-0 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-26 16:30 1-1 Song Lam Nghe An U19 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-03-24 19:00 Song Lam Nghe An U19 0-1 T T Hanoi U19 0-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-03-22 19:00 1-2 Song Lam Nghe An U19 0-2 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-14 17:00 1-1 Song Lam Nghe An U19 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-03-11 16:00 Song Lam Nghe An U19 1-2 Viettel U19 0-0 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2017-03-09 15:00 Song Lam Nghe An U19 1-0 T T Hanoi U19 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-03-05 15:00 0-0 Song Lam Nghe An U19 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-03-02 17:00 Song Lam Nghe An U19 2-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2017-01-16 17:00 Song Lam Nghe An U19 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-01-13 16:00 Viettel U19 0-1 Song Lam Nghe An U19 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
VIE U19 2017-01-10 14:55 T T Hanoi U19 2-1 Song Lam Nghe An U19 2-0 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2017-01-07 15:00 Song Lam Nghe An U19 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
VIE U19 2017-01-04 17:00 1-3 Song Lam Nghe An U19 1-1 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2016-03-06 14:30 2-1 Song Lam Nghe An U19 1-0 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2016-03-04 14:30 Song Lam Nghe An U19 0-0 0-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-03-01 16:30 1-1 Song Lam Nghe An U19 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-02-28 16:00 Viettel U19 2-1 Song Lam Nghe An U19 1-1 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2016-02-25 14:30 Song Lam Nghe An U19 1-3 0-0 Bại Tài Chẵn
VIE U19 2016-02-23 14:30 Song Lam Nghe An U19 1-2 T T Hanoi U19 0-0 Bại Tài Lẻ
VIE U19 2016-01-26 15:00 T T Hanoi U19 3-3 Song Lam Nghe An U19 2-1 Hòa Tài Chẵn
VIE U19 2016-01-23 14:30 Song Lam Nghe An U19 1-2 0-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
VIE U19 2016-01-21 17:00 0-0 Song Lam Nghe An U19 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-01-18 16:00 Viettel U19 1-1 Song Lam Nghe An U19 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
VIE U19 2016-01-16 16:30 1-3 Song Lam Nghe An U19 0-0 Thắng Tài Chẵn
VIE U19 2016-01-11 17:00 Song Lam Nghe An U19 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-03-16 16:00 Song Lam Nghe An U19 1-1 1-1 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-03-14 16:00 1-2 Song Lam Nghe An U19 1-2 Thắng Tài Lẻ
VIE U19 2015-03-12 16:00 Song Lam Nghe An U19 0-2 T T Hanoi U19 0-0 Bại Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-02-01 15:00 Song Lam Nghe An U19 0-0 0-0 Hòa 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-29 15:00 2-0 Song Lam Nghe An U19 0-0 Bại Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-27 17:00 0-2 Song Lam Nghe An U19 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-24 17:00 Song Lam Nghe An U19 2-1 1-1 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-01-18 15:00 0-1 Song Lam Nghe An U19 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
VIE U19 2015-01-15 15:00 Song Lam Nghe An U19 2-3 0-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
VIE U19 2015-01-13 17:00 0-2 Song Lam Nghe An U19 0-0 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
VIE U19 2015-01-10 17:00 Song Lam Nghe An U19 6-2 0-0 Thắng Tài Chẵn