Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
INT FRL 2018-03-13 17:00 Cyprus W. U19 0-2 Macedonia W. U19 0-2 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2017-10-23 22:00 Cyprus W. U19 1-2 1-0 Bại *1/1.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
UEFA-W U19 2017-10-20 23:00 7-0 Cyprus W. U19 1-0 Bại 4/4.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2017-10-18 21:00 6-0 Cyprus W. U19 0-0 Bại Tài Chẵn
INT CF 2017-09-14 21:00 0-0 Cyprus W. U19 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-05-05 23:00 Cyprus W. U19 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-05-03 21:30 Cyprus W. U19 0-3 0-2 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2016-09-19 20:00 2-0 Cyprus W. U19 2-0 Bại Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2016-09-16 18:00 8-0 Cyprus W. U19 1-0 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2016-09-14 18:00 Cyprus W. U19 0-3 0-1 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2016-08-11 19:00 4-2 Cyprus W. U19 3-0 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-08-09 02:30 4-0 Cyprus W. U19 1-0 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-02-11 20:30 Cyprus W. U19 1-3 1-1 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-02-09 20:30 Cyprus W. U19 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2015-09-20 20:30 2-1 Cyprus W. U19 0-0 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2015-09-17 23:30 Cyprus W. U19 0-11 0-3 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2015-09-16 01:30 9-0 Cyprus W. U19 7-0 Bại 8.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-04-30 21:00 Cyprus W. U19 0-4 0-1 Bại *2/2.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2015-04-28 21:00 Cyprus W. U19 0-3 0-3 Bại *1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA-W U19 2014-09-18 14:00 0-0 Cyprus W. U19 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2014-09-15 19:00 Cyprus W. U19 1-3 1-0 Bại *3/3.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2014-09-13 22:00 3-0 Cyprus W. U19 2-0 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2013-09-26 21:00 4-2 Cyprus W. U19 2-0 Bại 2/2.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA-W U19 2013-09-23 21:00 Cyprus W. U19 1-1 1-0 Hòa *2/2.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2013-09-21 21:00 7-1 Cyprus W. U19 1-1 Bại Tài Chẵn
INT CF 2013-08-29 22:00 3-1 Cyprus W. U19 3-1 Bại 3/3.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2013-08-27 22:00 9-1 Cyprus W. U19 5-1 Bại 2 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-05-16 22:05 Cyprus W. U19 0-4 0-0 Bại *1.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-05-14 22:00 Cyprus W. U19 2-1 0-0 Thắng *1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA-W U19 2012-10-25 20:00 0-1 Cyprus W. U19 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA-W U19 2012-10-22 20:30 10-0 Cyprus W. U19 3-0 Bại 5/5.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA-W U19 2012-10-20 20:30 3-0 Cyprus W. U19 2-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2012-09-27 23:00 4-2 Cyprus W. U19 3-0 Bại 3.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA-W U19 2011-09-22 22:00 3-3 Cyprus W. U19 1-2 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA-W U19 2011-09-19 22:00 Cyprus W. U19 0-5 0-2 Bại *3.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2011-09-17 22:00 4-1 Cyprus W. U19 2-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2011-04-29 21:30 Cyprus W. U19 0-2 0-2 Bại Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2010-09-16 23:00 8-0 Cyprus W. U19 5-0 Bại 3/3.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA-W U19 2010-09-14 01:00 Cyprus W. U19 0-7 0-4 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2010-09-11 22:00 5-0 Cyprus W. U19 2-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2010-02-23 21:00 Cyprus W. U19 0-3 0-2 Bại *2.5/3 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA-W U19 2009-09-24 19:00 8-0 Cyprus W. U19 3-0 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2009-09-21 18:00 4-1 Cyprus W. U19 0-1 Bại 5.5/6 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA-W U19 2009-09-19 18:00 2-0 Cyprus W. U19 1-0 Bại 5.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2009-04-29 21:30 Cyprus W. U19 5-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA-W U19 2008-09-30 19:00 3-0 Cyprus W. U19 3-0 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2008-09-27 17:00 7-0 Cyprus W. U19 3-0 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2008-09-25 17:00 9-0 Cyprus W. U19 3-0 Bại 3.5/4 Thua kèo Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
INT FRL 2018-03-13 17:00 Cyprus W. U19 0-2 Macedonia W. U19 0-2 Thắng Tài Chẵn
UEFA-W U19 2017-10-23 23:00 Macedonia W. U19 0-1 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA-W U19 2017-10-20 23:00 2-0 Macedonia W. U19 0-0 Bại 5/5.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2017-10-17 17:00 5-1 Macedonia W. U19 2-1 Bại 7/7.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-05-04 17:00 Macedonia W. U19 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-05-03 21:00 1-3 Macedonia W. U19 1-1 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-04-06 20:00 Macedonia W. U19 1-5 1-3 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2016-10-23 20:30 Macedonia W. U19 0-2 0-0 Bại Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2016-10-20 20:30 Macedonia W. U19 0-4 0-1 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2016-10-18 20:30 Macedonia W. U19 0-10 0-4 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-06-30 17:10 5-3 Macedonia W. U19 4-0 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-06-28 23:00 4-5 Macedonia W. U19 2-2 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-04-06 17:00 Macedonia W. U19 2-4 1-1 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-04-04 21:00 Macedonia W. U19 2-4 1-1 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2015-09-20 17:00 Macedonia W. U19 1-4 0-2 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2015-09-17 17:00 Macedonia W. U19 0-5 0-3 Bại *2/2.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2015-09-15 17:00 Macedonia W. U19 0-3 0-1 Bại Xỉu Lẻ
UEFA-W U19 2014-09-18 23:00 2-2 Macedonia W. U19 2-2 Hòa *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA-W U19 2014-09-15 21:00 Macedonia W. U19 0-4 0-3 Bại *7/7.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2014-09-13 23:00 9-0 Macedonia W. U19 3-0 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2013-09-26 21:30 Macedonia W. U19 3-2 1-1 Thắng 2.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2013-09-23 21:30 Macedonia W. U19 1-3 0-1 Bại *3.5/4 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2013-09-21 21:30 Macedonia W. U19 0-7 0-4 Bại Tài Lẻ
INT CF 2013-08-29 16:00 3-0 Macedonia W. U19 0-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2013-08-27 23:00 5-0 Macedonia W. U19 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2013-06-24 16:00 Macedonia W. U19 4-3 2-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2013-06-22 23:59 Macedonia W. U19 1-2 0-1 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2012-10-25 20:00 2-0 Macedonia W. U19 1-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2012-10-22 20:30 9-0 Macedonia W. U19 3-0 Bại 4/4.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2012-10-20 20:30 2-1 Macedonia W. U19 1-0 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2011-09-22 21:00 Macedonia W. U19 8-1 6-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2011-09-19 21:00 Macedonia W. U19 0-4 0-3 Bại *3.5/4 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2011-09-17 21:00 Macedonia W. U19 1-5 0-1 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2010-09-16 21:30 Macedonia W. U19 2-1 0-1 Thắng Tài Lẻ
UEFA-W U19 2010-09-13 21:30 Macedonia W. U19 1-3 0-1 Bại *3/3.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2010-09-11 21:30 Macedonia W. U19 2-3 1-1 Bại Tài Lẻ
UEFA-W U19 2010-05-30 23:00 Macedonia W. U19 1-6 0-4 Bại *5.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2010-05-27 23:00 Macedonia W. U19 0-7 0-4 Bại *3/3.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2010-05-24 23:00 Macedonia W. U19 0-6 0-1 Bại *2.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA-W U19 2008-09-30 20:00 Macedonia W. U19 4-3 1-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA-W U19 2008-09-27 20:00 Macedonia W. U19 1-7 0-4 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2008-09-25 20:00 Macedonia W. U19 0-4 0-3 Bại *4.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA-W U19 2007-10-02 21:00 4-1 Macedonia W. U19 1-0 Bại 2.5/3 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA-W U19 2007-09-29 21:00 Macedonia W. U19 0-12 0-6 Bại Tài Chẵn
UEFA-W U19 2007-09-27 21:00 Macedonia W. U19 0-2 0-0 Bại *3.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn