Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
A FFA Cup 2017-09-13 17:30 Heidelberg Utd. 0-3 Adelaide Utd. 0-2 Bại *0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2017-09-10 16:30 Heidelberg Utd. 1-1 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2017-09-01 17:35 Heidelberg Utd. 2-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
A FFA Cup 2017-08-23 17:35 0-0 Heidelberg Utd. 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2017-08-20 13:00 3-5 Heidelberg Utd. 2-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS VPL 2017-08-13 13:00 Heidelberg Utd. 4-0 4-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS VPL 2017-08-04 18:35 5-1 Heidelberg Utd. 3-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
A FFA Cup 2017-08-01 17:35 Heidelberg Utd. 1-0 0-0 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2017-07-28 18:15 2-4 Heidelberg Utd. 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS VPL 2017-07-23 13:00 Heidelberg Utd. 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2017-07-15 17:00 1-0 Heidelberg Utd. 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2017-07-09 13:05 Heidelberg Utd. 1-0 1-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
FFV Cup 2017-07-05 17:30 Heidelberg Utd. 1-1 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2017-07-01 13:00 0-4 Heidelberg Utd. 0-3 Thắng *1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS VPL 2017-06-25 13:00 Heidelberg Utd. 2-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
FFV Cup 2017-06-21 17:30 Heidelberg Utd. 5-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
AUS VPL 2017-06-18 13:05 Heidelberg Utd. 0-2 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2017-06-11 16:30 South Melbourne 3-0 Heidelberg Utd. 2-0 Bại 0 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS VPL 2017-06-04 13:00 1-4 Heidelberg Utd. 0-2 Thắng *1 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2017-05-27 13:00 0-3 Heidelberg Utd. 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-05-25 18:45 Heidelberg Utd. 0-5 0-1 Bại Tài Lẻ
A FFA Cup 2017-05-24 18:05 0-2 Heidelberg Utd. 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
AUS VPL 2017-05-19 18:30 0-1 Heidelberg Utd. 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2017-05-14 13:05 Heidelberg Utd. 2-1 2-1 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2017-05-08 18:30 1-2 Heidelberg Utd. 0-2 Thắng *0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
A FFA Cup 2017-05-04 17:45 Heidelberg Utd. 3-1 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS VPL 2017-04-30 13:05 Heidelberg Utd. 3-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2017-04-21 18:15 1-1 Heidelberg Utd. 1-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2017-04-17 16:00 Heidelberg Utd. 0-1 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2017-04-07 18:30 2-2 Heidelberg Utd. 1-1 Hòa *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS VPL 2017-04-01 16:30 Heidelberg Utd. 8-0 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS VPL 2017-03-25 15:00 2-3 Heidelberg Utd. 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
A FFA Cup 2017-03-18 16:00 Heidelberg Utd. 4-0 2-0 Thắng Tài Chẵn
AUS VPL 2017-03-04 16:45 Heidelberg Utd. 1-0 South Melbourne 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2017-02-25 16:30 Heidelberg Utd. 0-0 0-0 Hòa 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2017-02-18 16:35 Heidelberg Utd. 0-1 0-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2017-02-11 16:40 Heidelberg Utd. 1-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2017-01-25 16:30 4-2 Heidelberg Utd. 2-1 Bại Tài Chẵn
INT CF 2017-01-11 16:40 Heidelberg Utd. 4-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
AUS VPL 2016-09-03 16:30 Heidelberg Utd. 1-2 South Melbourne 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2016-08-21 13:00 1-4 Heidelberg Utd. 1-2 Thắng Tài Lẻ
AUS VPL 2016-08-14 14:00 Heidelberg Utd. 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS VPL 2016-08-06 17:00 0-0 Heidelberg Utd. 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2016-07-31 16:00 Heidelberg Utd. 2-1 2-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2016-07-22 18:30 0-1 Heidelberg Utd. 0-1 Thắng *1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2016-07-17 16:00 Heidelberg Utd. 4-1 2-1 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2016-07-08 18:30 0-1 Heidelberg Utd. 0-1 Thắng *1 Hòa Xỉu Lẻ
AUS VPL 2016-07-03 16:00 Heidelberg Utd. 2-0 1-0 Thắng 2 Hòa Xỉu Chẵn
AUS VPL 2016-06-26 13:00 1-2 Heidelberg Utd. 1-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Hòa Lẻ
AUS VPL 2016-06-19 16:00 Heidelberg Utd. 1-1 1-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2016-06-10 18:15 2-1 Heidelberg Utd. 1-1 Bại *1 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS VPL 2016-06-05 13:00 0-1 Heidelberg Utd. 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2016-05-29 16:00 Heidelberg Utd. 5-0 South Melbourne 3-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2016-05-22 14:00 Heidelberg Utd. 4-2 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
A FFA Cup 2016-05-17 18:00 2-0 Heidelberg Utd. 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2016-05-13 18:30 1-0 Heidelberg Utd. 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS VPL 2016-05-08 14:00 Heidelberg Utd. 1-1 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS VPL 2016-04-30 17:00 3-2 Heidelberg Utd. 1-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2016-04-24 14:00 Heidelberg Utd. 4-1 2-1 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS VPL 2016-04-18 18:30 2-4 Heidelberg Utd. 2-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS VPL 2016-04-11 17:30 Heidelberg Utd. 4-1 2-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
A FFA Cup 2017-09-13 17:30 Heidelberg Utd. 0-3 Adelaide Utd. 0-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
A FFA Cup 2017-08-23 17:30 Adelaide Utd. 3-0 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
A FFA Cup 2017-08-09 17:30 Adelaide Utd. 1-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2017-08-02 18:00 0-4 Adelaide Utd. 0-1 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2017-07-26 17:30 Adelaide Utd. 5-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
AFC CL 2017-05-09 18:00 Adelaide Utd. 0-1 0-0 Bại 1 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-04-25 18:00 3-3 Adelaide Utd. 2-1 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-04-15 17:50 Adelaide Utd. 2-2 Western Sydney 2-0 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
AFC CL 2017-04-11 19:00 1-3 Adelaide Utd. 1-1 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-04-07 17:55 Melbourne City 1-0 Adelaide Utd. 1-0 Bại 1 Hòa Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-03-31 16:50 Adelaide Utd. 1-1 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-03-25 14:35 2-3 Adelaide Utd. 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-03-19 14:00 Adelaide Utd. 2-1 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
AFC CL 2017-03-15 17:00 Adelaide Utd. 3-3 0-0 Hòa *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-03-04 16:50 Western Sydney 0-0 Adelaide Utd. 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-03-01 19:35 2-1 Adelaide Utd. 1-0 Bại 1 Hòa Tài Lẻ
AUS D1 2017-02-25 16:50 2-1 Adelaide Utd. 0-0 Bại 1 Hòa Hòa Lẻ
AFC CL 2017-02-22 17:00 Adelaide Utd. 0-3 0-2 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-02-17 16:50 Adelaide Utd. 1-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-02-10 17:50 Adelaide Utd. 0-5 0-3 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-02-05 14:05 2-1 Adelaide Utd. 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2017-01-29 14:05 Adelaide Utd. 2-2 1-2 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
AUS D1 2017-01-20 16:50 Sydney FC 2-0 Adelaide Utd. 0-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-01-12 16:50 Adelaide Utd. 2-1 Melbourne City 1-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-01-07 16:50 Adelaide Utd. 0-2 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-01-01 14:35 0-0 Adelaide Utd. 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-12-26 16:50 Adelaide Utd. 0-4 Sydney FC 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-12-16 16:50 2-1 Adelaide Utd. 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-12-11 14:10 4-0 Adelaide Utd. 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-12-04 16:00 Adelaide Utd. 2-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-11-26 16:55 Sydney FC 0-0 Adelaide Utd. 0-0 Hòa 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-11-18 19:00 3-1 Adelaide Utd. 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-11-11 16:50 Adelaide Utd. 1-1 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-11-06 14:00 Adelaide Utd. 1-2 1-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2016-10-28 16:50 Melbourne City 2-1 Adelaide Utd. 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2016-10-22 16:50 Adelaide Utd. 1-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-10-14 16:50 Adelaide Utd. 1-2 Western Sydney 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-10-09 14:00 1-1 Adelaide Utd. 1-1 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
A FFA Cup 2016-08-03 17:30 1-1 Adelaide Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-05-01 14:00 Adelaide Utd. 3-1 Western Sydney 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-04-22 17:45 Adelaide Utd. 4-1 Melbourne City 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-04-08 17:40 Melbourne City 0-2 Adelaide Utd. 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-04-02 16:30 Sydney FC 0-2 Adelaide Utd. 0-2 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-03-27 14:00 Adelaide Utd. 4-2 3-1 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-03-19 16:30 Western Sydney 0-0 Adelaide Utd. 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-03-11 16:40 Adelaide Utd. 0-1 Melbourne City 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2016-03-05 14:15 0-4 Adelaide Utd. 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-02-27 14:15 Adelaide Utd. 3-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-02-19 16:40 0-1 Adelaide Utd. 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2016-02-14 12:00 2-3 Adelaide Utd. 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2016-02-09 17:00 Adelaide Utd. 1-2 0-2 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-02-05 16:40 Adelaide Utd. 2-2 Sydney FC 2-2 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-01-31 14:00 Adelaide Utd. 1-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2016-01-22 17:00 1-4 Adelaide Utd. 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-01-16 14:15 Adelaide Utd. 3-1 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-01-09 18:40 1-3 Adelaide Utd. 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-01-01 16:40 Western Sydney 0-0 Adelaide Utd. 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2015-12-26 14:15 Adelaide Utd. 3-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2015-12-18 16:40 0-0 Adelaide Utd. 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2015-12-11 16:40 Adelaide Utd. 2-1 Sydney FC 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2015-12-06 16:30 Adelaide Utd. 1-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ