Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
DEN D1 2018-05-18 00:00 Helsingør 1-1 Silkeborg 1-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-05-13 18:00 Randers FC 2-1 Helsingør 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2018-05-06 20:00 Helsingør 1-1 Randers FC 1-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-05-01 01:00 4-1 Helsingør 2-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2018-04-22 18:00 Helsingør 0-0 Silkeborg 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-04-18 01:00 Helsingør 1-0 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2018-04-14 01:00 2-1 Helsingør 1-0 Bại 1 Hòa Tài Lẻ
DEN SASL 2018-04-08 18:00 Helsingør 0-1 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2018-03-31 23:30 Silkeborg 2-3 Helsingør 2-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2018-03-18 23:59 Helsingør 1-0 0-0 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2018-03-13 02:00 4-3 Helsingør 3-1 Bại 2/2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2018-03-04 19:00 Helsingør 1-2 1-2 Bại *0.5/1 Thua kèo Hòa Lẻ
DEN SASL 2018-03-01 01:00 Randers FC 0-0 Helsingør 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-02-25 23:00 6-1 Helsingør 3-0 Bại 2 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2018-02-18 19:00 Helsingør 0-2 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-02-11 21:00 Odense BK 6-1 Helsingør 3-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2018-01-29 20:00 1-1 Helsingør 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-24 23:00 3-5 Helsingør 1-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2018-01-20 20:30 Helsingør 3-1 2-0 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2018-01-13 20:00 3-2 Helsingør 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-12-09 23:00 Helsingør 2-1 Lyngby 2-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DAN Cup 2017-12-07 00:45 2-1 Helsingør 0-1 Bại 1 Hòa Tài Lẻ
DEN SASL 2017-12-02 02:00 0-0 Helsingør 0-0 Hòa 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-11-25 23:00 Helsingør 0-1 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-11-18 02:00 Helsingør 0-1 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-11-04 01:00 2-1 Helsingør 2-0 Bại 2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-10-28 22:00 Helsingør 2-0 Silkeborg 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-10-22 22:00 Helsingør 0-1 0-1 Bại *1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-10-15 20:00 1-0 Helsingør 1-0 Bại 1 Hòa Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-09-29 23:59 Helsingør 1-5 1-3 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-09-23 22:00 2-0 Helsingør 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
DAN Cup 2017-09-21 01:00 0-0 Helsingør 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-09-17 22:00 Helsingør 0-4 0-3 Bại *1 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-09-10 20:00 Lyngby 3-1 Helsingør 1-0 Bại 1 Thua kèo Tài Chẵn
DAN Cup 2017-09-06 00:30 0-3 Helsingør 0-1 Thắng Tài Lẻ
DEN SASL 2017-08-26 21:00 Helsingør 2-0 Randers FC 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-08-22 01:00 1-0 Helsingør 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-08-12 01:00 Silkeborg 4-1 Helsingør 3-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-08-06 20:00 Helsingør 2-1 1-0 Thắng *1 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-07-29 01:00 1-2 Helsingør 1-1 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-07-25 01:00 Helsingør 0-2 Odense BK 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-07-16 22:00 2-1 Helsingør 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-07-03 23:00 0-2 Helsingør 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-06-04 23:59 Viborg 1-1 Helsingør 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-06-01 02:00 Helsingør 1-1 Viborg 0-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN D1 2017-05-27 21:00 Helsingør 1-0 1-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
DEN D1 2017-05-21 19:45 0-1 Helsingør 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN D1 2017-05-14 19:45 Helsingør 0-1 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
DEN D1 2017-05-11 23:59 2-1 Helsingør 2-1 Bại *0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
DEN D1 2017-05-07 19:45 3-1 Helsingør 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
DEN D1 2017-04-30 19:45 Helsingør 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN D1 2017-04-23 19:45 Helsingør 3-0 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN D1 2017-04-13 22:00 0-2 Helsingør 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Hòa Chẵn
DEN D1 2017-04-09 19:45 Helsingør 1-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN D1 2017-04-02 19:45 1-2 Helsingør 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN D1 2017-03-26 19:45 Helsingør 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN D1 2017-03-21 01:00 1-2 Helsingør 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN D1 2017-03-12 20:45 Helsingør 3-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN D1 2017-03-05 20:45 2-0 Helsingør 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-02-04 20:00 2-2 Helsingør 0-2 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2017-01-20 21:00 0-1 Helsingør 0-1 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
DEN D1 2018-05-18 00:00 Helsingør 1-1 Silkeborg 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-05-13 20:00 Silkeborg 2-2 Lyngby 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
DAN Cup 2018-05-10 23:00 3-1 Silkeborg 2-1 Bại 1.5/2 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2018-05-07 02:00 Lyngby 2-1 Silkeborg 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2018-05-01 01:00 Silkeborg 2-5 1-3 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
DAN Cup 2018-04-25 23:30 0-1 Silkeborg 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2018-04-22 18:00 Helsingør 0-0 Silkeborg 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-04-19 23:59 Silkeborg 2-0 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-04-17 01:00 1-0 Silkeborg 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2018-04-08 23:59 2-1 Silkeborg 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
DAN Cup 2018-04-04 23:59 Randers FC 1-1 Silkeborg 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-03-31 23:30 Silkeborg 2-3 Helsingør 2-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2018-03-18 23:59 Silkeborg 1-3 1-2 Bại *1 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2018-03-10 23:00 1-1 Silkeborg 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-03-06 03:05 Silkeborg 1-2 0-2 Bại *1 Hòa Tài Lẻ
DEN SASL 2018-03-02 01:00 3-1 Silkeborg 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2018-02-27 02:00 0-1 Silkeborg 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2018-02-17 23:00 Silkeborg 1-1 Lyngby 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2018-02-10 23:00 Silkeborg 3-2 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2018-02-02 21:00 Silkeborg 2-2 Randers FC 0-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2018-01-27 22:00 2-0 Silkeborg 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-24 23:00 2-1 Silkeborg 1-1 Bại 0 Thua kèo Hòa Lẻ
INT CF 2018-01-18 21:00 Silkeborg 2-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-12-10 19:00 Odense BK 1-2 Silkeborg 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
DAN Cup 2017-12-07 01:00 Silkeborg 1-1 Lyngby 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-12-03 21:00 Silkeborg 3-2 Randers FC 1-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-11-27 01:00 Silkeborg 1-3 1-1 Bại *1 Thua kèo Tài Chẵn
DAN Cup 2017-11-22 00:55 0-3 Silkeborg 0-0 Thắng Tài Lẻ
DEN SASL 2017-11-18 23:00 3-1 Silkeborg 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-11-04 03:15 Silkeborg 2-2 1-2 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-10-28 22:00 Helsingør 2-0 Silkeborg 2-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-10-21 21:30 Silkeborg 1-0 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-10-15 22:00 4-1 Silkeborg 0-1 Bại 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
DAN Cup 2017-10-12 00:45 2-2 Silkeborg 1-0 Hòa *1.5/2 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-10-01 18:00 Silkeborg 2-4 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-09-23 23:59 4-0 Silkeborg 2-0 Bại 1.5 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-09-15 23:59 Silkeborg 1-0 Odense BK 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-09-12 01:00 2-1 Silkeborg 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-08-26 02:15 Silkeborg 0-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-08-19 02:15 Randers FC 1-1 Silkeborg 1-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-08-12 01:00 Silkeborg 4-1 Helsingør 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-08-05 01:00 1-0 Silkeborg 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-08-01 01:00 Silkeborg 2-1 1-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-07-23 23:59 2-0 Silkeborg 0-0 Bại 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-07-16 20:00 Lyngby 2-1 Silkeborg 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-07-08 19:00 2-0 Silkeborg 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-04 20:00 Silkeborg 2-1 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-07-01 19:00 Silkeborg 1-2 Viborg 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-05-16 23:59 Silkeborg 2-1 Odense BK 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-05-13 22:00 Odense BK 3-1 Silkeborg 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-05-07 22:00 0-1 Silkeborg 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
DEN SASL 2017-05-02 01:00 Silkeborg 0-2 0-1 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-04-21 23:59 Silkeborg 1-2 Viborg 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-04-17 19:00 Viborg 0-0 Silkeborg 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-04-11 01:00 1-3 Silkeborg 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-04-01 22:00 Silkeborg 0-0 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DEN SASL 2017-03-19 23:59 Silkeborg 1-3 0-0 Bại *1 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-03-11 03:15 5-1 Silkeborg 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
DEN SASL 2017-03-05 20:00 Silkeborg 2-0 Randers FC 2-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
DAN Cup 2017-03-03 02:30 5-0 Silkeborg 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
DEN SASL 2017-02-26 20:00 3-0 Silkeborg 3-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ