Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA EL 2018-03-16 02:00 Athletic Bilbao 1-2 Marseille 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
La Liga 2018-03-12 03:45 Athletic Bilbao 2-0 2-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2018-03-09 04:05 Marseille 3-1 Athletic Bilbao 2-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
La Liga 2018-03-03 23:15 2-0 Athletic Bilbao 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-03-01 02:30 Athletic Bilbao 1-1 0-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-02-25 23:15 Athletic Bilbao 2-1 2-1 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
UEFA EL 2018-02-23 04:05 Athletic Bilbao 1-2 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
La Liga 2018-02-18 23:15 Atletico Madrid 2-0 Athletic Bilbao 0-0 Bại 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2018-02-16 02:00 1-3 Athletic Bilbao 0-3 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
La Liga 2018-02-10 04:00 Athletic Bilbao 0-0 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-02-05 01:30 2-0 Athletic Bilbao 1-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-01-27 04:00 Athletic Bilbao 1-1 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-22 18:30 Athletic Bilbao 0-0 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-01-20 04:00 2-2 Athletic Bilbao 1-1 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
La Liga 2018-01-15 01:30 1-1 Athletic Bilbao 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
La Liga 2018-01-08 01:30 Athletic Bilbao 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-12-23 02:30 0-2 Athletic Bilbao 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-12-16 23:15 Athletic Bilbao 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-12-11 01:30 1-2 Athletic Bilbao 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-12-08 04:05 0-2 Athletic Bilbao 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-12-03 03:45 Athletic Bilbao 0-0 0-0 Hòa *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
SPA CUP 2017-11-30 04:30 Athletic Bilbao 0-1 0-0 Bại 2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2017-11-26 19:00 2-2 Athletic Bilbao 1-1 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
UEFA EL 2017-11-24 02:00 Athletic Bilbao 3-2 1-2 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
La Liga 2017-11-20 03:45 Athletic Bilbao 1-1 0-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-11-05 23:15 3-1 Athletic Bilbao 3-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2017-11-03 04:05 Athletic Bilbao 1-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2017-10-29 02:45 Athletic Bilbao 0-2 0-1 Bại *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
SPA CUP 2017-10-26 01:00 1-1 Athletic Bilbao 0-0 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-10-23 00:30 1-0 Athletic Bilbao 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2017-10-20 01:00 2-2 Athletic Bilbao 0-1 Hòa *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-10-14 19:00 Athletic Bilbao 1-0 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2017-10-12 02:20 2-2 Athletic Bilbao 0-2 Hòa Tài Chẵn
La Liga 2017-10-02 00:30 3-2 Athletic Bilbao 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-09-29 01:00 Athletic Bilbao 0-1 0-1 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2017-09-24 00:30 3-3 Athletic Bilbao 1-1 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
La Liga 2017-09-21 02:00 Athletic Bilbao 1-2 Atletico Madrid 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
La Liga 2017-09-18 00:30 1-0 Athletic Bilbao 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2017-09-15 03:05 0-0 Athletic Bilbao 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-09-10 22:15 Athletic Bilbao 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-08-28 00:15 0-1 Athletic Bilbao 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2017-08-25 02:45 Athletic Bilbao 1-0 1-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2017-08-21 00:15 Athletic Bilbao 0-0 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-08-18 02:30 2-3 Athletic Bilbao 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-08-13 01:30 Athletic Bilbao 2-2 1-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-08-06 00:15 3-1 Athletic Bilbao 1-1 Bại 1 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2017-08-04 02:45 Athletic Bilbao 3-0 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-07-30 01:00 Athletic Bilbao 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA EL 2017-07-28 01:30 1-1 Athletic Bilbao 0-1 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-27 01:30 0-3 Athletic Bilbao 0-2 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-07-23 01:00 Athletic Bilbao 1-2 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-07-22 01:00 0-2 Athletic Bilbao 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-18 02:00 0-0 Athletic Bilbao 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-16 01:00 0-2 Athletic Bilbao 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-13 01:00 3-2 Athletic Bilbao 1-1 Bại Tài Lẻ
La Liga 2017-05-21 22:45 Atletico Madrid 3-1 Athletic Bilbao 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-05-15 02:00 Athletic Bilbao 1-1 1-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-05-07 18:00 1-0 Athletic Bilbao 0-0 Bại *1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2017-05-01 02:45 0-3 Athletic Bilbao 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
La Liga 2017-04-28 03:30 Athletic Bilbao 2-1 0-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
La Liga 2017-04-25 02:45 0-1 Athletic Bilbao 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA EL 2018-03-16 02:00 Athletic Bilbao 1-2 Marseille 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Ligue 1 2018-03-12 04:00 1-2 Marseille 1-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2018-03-09 04:05 Marseille 3-1 Athletic Bilbao 2-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Ligue 1 2018-03-05 04:00 Marseille 1-1 0-1 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
French Cup 2018-03-01 04:05 3-0 Marseille 1-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
Ligue 1 2018-02-26 04:00 3-0 Marseille 2-0 Bại 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2018-02-23 04:05 1-0 Marseille 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Ligue 1 2018-02-19 04:00 Marseille 1-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2018-02-16 02:00 Marseille 3-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
Ligue 1 2018-02-10 03:45 2-2 Marseille 1-2 Hòa *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
French Cup 2018-02-07 01:30 0-9 Marseille 0-5 Thắng *1 Thắng kèo Tài Lẻ
Ligue 1 2018-02-03 03:45 Marseille 6-3 3-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Ligue 1 2018-01-29 04:00 Marseille 2-2 1-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
French Cup 2018-01-24 04:00 0-2 Marseille 0-0 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2018-01-20 03:45 0-2 Marseille 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2018-01-17 02:00 Marseille 2-0 0-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2018-01-13 23:59 0-3 Marseille 0-2 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
French Cup 2018-01-07 21:15 Marseille 0-0 0-0 Hòa 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-12-21 03:50 Marseille 3-1 1-1 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Ligue 1 2017-12-18 04:00 Lyon 2-0 Marseille 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
FRA LC 2017-12-14 01:45 2-2 Marseille 1-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Ligue 1 2017-12-11 04:00 Marseille 3-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-12-08 04:05 Marseille 0-0 Red Bull Salzburg 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-12-04 04:00 1-1 Marseille 1-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-11-30 02:00 0-3 Marseille 0-2 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Ligue 1 2017-11-26 23:59 Marseille 1-0 1-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
UEFA EL 2017-11-24 02:00 1-1 Marseille 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-11-20 04:00 1-1 Marseille 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-11-05 23:59 Marseille 5-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-11-03 04:05 1-0 Marseille 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Ligue 1 2017-10-30 04:00 0-1 Marseille 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Ligue 1 2017-10-23 03:00 Marseille 2-2 1-1 Hòa *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2017-10-20 01:00 Marseille 2-1 1-1 Thắng 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
Ligue 1 2017-10-16 03:00 3-3 Marseille 1-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Ligue 1 2017-10-02 03:00 2-4 Marseille 2-3 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2017-09-29 01:00 Red Bull Salzburg 1-0 Marseille 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
Ligue 1 2017-09-25 03:00 Marseille 2-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-09-17 21:00 0-2 Marseille 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-09-15 03:05 Marseille 1-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Ligue 1 2017-09-11 03:00 Marseille 1-3 0-2 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
Ligue 1 2017-08-28 03:00 6-1 Marseille 4-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-08-25 02:45 Marseille 3-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
Ligue 1 2017-08-20 23:00 Marseille 1-1 1-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-08-18 02:45 1-1 Marseille 1-0 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-08-12 23:00 0-1 Marseille 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Ligue 1 2017-08-07 03:00 Marseille 3-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-08-04 02:45 0-0 Marseille 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-07-28 02:45 Marseille 4-2 2-1 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-07-22 22:00 1-1 Marseille 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-19 01:30 Marseille 2-1 Sporting Lisbon 1-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-07-16 03:00 Marseille 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-13 01:00 Marseille 4-2 1-0 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2017-07-10 03:00 Marseille 2-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-06 00:05 2-3 Marseille 0-2 Thắng Tài Lẻ
Ligue 1 2017-05-21 03:00 Marseille 1-0 0-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Ligue 1 2017-05-15 03:00 1-1 Marseille 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-05-08 03:00 Marseille 2-1 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Ligue 1 2017-04-30 21:00 1-5 Marseille 1-3 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Ligue 1 2017-04-22 02:45 0-0 Marseille 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Ligue 1 2017-04-17 03:00 Marseille 4-0 2-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Ligue 1 2017-04-09 21:00 0-0 Marseille 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn