Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA EL 2018-03-16 02:00 FC Viktoria Plzen 2-0 Sporting Lisbon 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2018-03-12 00:15 FC Viktoria Plzen 2-2 2-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2018-03-09 04:05 Sporting Lisbon 2-0 FC Viktoria Plzen 1-0 Bại 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2018-02-26 23:59 FC Viktoria Plzen 0-1 0-1 Bại 2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2018-02-23 02:00 FC Viktoria Plzen 2-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2018-02-18 23:00 0-0 FC Viktoria Plzen 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2018-02-16 04:05 1-1 FC Viktoria Plzen 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2018-02-07 23:20 FC Viktoria Plzen 2-1 1-0 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-02-04 23:00 FC Viktoria Plzen 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2018-02-01 23:00 1-5 FC Viktoria Plzen 0-3 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2018-01-20 23:00 5-0 FC Viktoria Plzen 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2018-01-17 23:00 1-2 FC Viktoria Plzen 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-01-13 21:00 FC Viktoria Plzen 6-0 2-0 Thắng 2 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2018-01-10 23:59 FC Viktoria Plzen 7-4 6-2 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2018-01-07 17:30 FC Viktoria Plzen 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA EL 2017-12-08 04:05 0-2 FC Viktoria Plzen 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-12-03 02:00 FC Viktoria Plzen 2-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-11-26 22:00 0-0 FC Viktoria Plzen 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-11-24 02:00 FC Viktoria Plzen 2-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-11-19 03:00 1-4 FC Viktoria Plzen 0-2 Thắng *1 Thắng kèo Tài Lẻ
CZEC 2017-11-11 01:00 FC Viktoria Plzen 2-2 1-1 Hòa 1.5 Thua kèo Tài Chẵn
CZE D1 2017-11-06 01:00 FC Viktoria Plzen 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2017-11-03 04:05 FC Viktoria Plzen 4-1 3-1 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
CZE D1 2017-10-28 02:15 1-3 FC Viktoria Plzen 0-2 Thắng *1 Thắng kèo Tài Chẵn
CZE D1 2017-10-22 23:00 FC Viktoria Plzen 3-0 3-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Hòa Lẻ
UEFA EL 2017-10-20 01:00 3-2 FC Viktoria Plzen 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
CZE D1 2017-10-15 23:59 0-1 FC Viktoria Plzen 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
CZEC 2017-10-05 23:00 FC Viktoria Plzen 4-1 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
CZE D1 2017-10-01 21:00 FC Viktoria Plzen 2-1 0-1 Thắng 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-09-29 01:00 FC Viktoria Plzen 3-1 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
CZE D1 2017-09-23 23:59 0-2 FC Viktoria Plzen 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-09-18 23:59 FC Viktoria Plzen 2-1 2-1 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-09-15 03:05 3-0 FC Viktoria Plzen 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
CZE D1 2017-09-09 22:00 0-3 FC Viktoria Plzen 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
CZE D1 2017-08-28 00:30 FC Viktoria Plzen 3-0 0-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-08-24 23:59 0-0 FC Viktoria Plzen 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-08-20 23:00 1-2 FC Viktoria Plzen 1-0 Thắng *1 Hòa Tài Lẻ
UEFA EL 2017-08-18 02:15 FC Viktoria Plzen 3-1 2-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
CZE D1 2017-08-12 22:00 FC Viktoria Plzen 1-0 0-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
CZE D1 2017-08-06 22:00 0-1 FC Viktoria Plzen 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA CL 2017-08-03 02:15 FC Viktoria Plzen 1-4 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
CZE D1 2017-07-29 23:00 FC Viktoria Plzen 4-0 4-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA CL 2017-07-26 01:30 2-2 FC Viktoria Plzen 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-07-18 23:00 FC Viktoria Plzen 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-15 23:00 FC Viktoria Plzen 1-2 0-2 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-07-11 23:59 FC Viktoria Plzen 1-5 0-3 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-07-05 23:00 FC Viktoria Plzen 5-1 1-0 Thắng 2 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-07-01 16:30 FC Viktoria Plzen 3-2 0-0 Thắng 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-06-28 23:00 FC Viktoria Plzen 8-1 4-1 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-06-24 16:30 0-2 FC Viktoria Plzen 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2017-06-21 23:00 1-10 FC Viktoria Plzen 0-7 Thắng Tài Lẻ
CZE D1 2017-05-27 23:00 FC Viktoria Plzen 2-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-05-20 23:00 0-1 FC Viktoria Plzen 0-0 Thắng *1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
CZE D1 2017-05-13 00:15 FC Viktoria Plzen 3-3 0-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
CZE D1 2017-05-06 20:00 2-2 FC Viktoria Plzen 0-2 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
CZE D1 2017-04-30 02:15 FC Viktoria Plzen 2-0 2-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-04-23 23:30 2-0 FC Viktoria Plzen 2-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-04-17 00:15 FC Viktoria Plzen 2-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CZE D1 2017-04-08 02:15 0-1 FC Viktoria Plzen 0-0 Thắng *1 Hòa Xỉu Lẻ
CZE D1 2017-04-02 02:15 FC Viktoria Plzen 2-2 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
CZE D1 2017-03-19 23:30 2-3 FC Viktoria Plzen 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA EL 2018-03-16 02:00 FC Viktoria Plzen 2-0 Sporting Lisbon 1-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2018-03-13 03:00 1-2 Sporting Lisbon 0-0 Thắng *1 Hòa Tài Lẻ
UEFA EL 2018-03-09 04:05 Sporting Lisbon 2-0 FC Viktoria Plzen 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2018-03-03 04:30 2-1 Sporting Lisbon 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
POR D1 2018-02-27 05:00 Sporting Lisbon 1-0 0-0 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2018-02-23 02:00 Sporting Lisbon 3-3 1-1 Hòa 1.5 Thua kèo Tài Chẵn
POR D1 2018-02-20 04:00 1-2 Sporting Lisbon 1-1 Thắng *1 Hòa Tài Lẻ
UEFA EL 2018-02-15 23:59 1-3 Sporting Lisbon 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
POR D1 2018-02-12 02:00 Sporting Lisbon 2-0 0-0 Thắng 2 Hòa Xỉu Chẵn
POR CN 2018-02-08 04:15 1-0 Sporting Lisbon 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
POR D1 2018-02-05 02:00 2-0 Sporting Lisbon 2-0 Bại *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2018-02-01 05:00 Sporting Lisbon 1-0 0-0 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
PORLC 2018-01-28 04:45 1-1 Sporting Lisbon 1-0 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
PORLC 2018-01-25 04:45 Sporting Lisbon 0-0 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
POR D1 2018-01-20 03:00 1-1 Sporting Lisbon 0-1 Hòa *1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2018-01-15 04:15 Sporting Lisbon 3-0 1-0 Thắng 2 Thắng kèo Hòa Lẻ
POR CN 2018-01-11 04:30 1-2 Sporting Lisbon 0-0 Thắng *1.5/2 Thua kèo Tài Lẻ
POR D1 2018-01-08 02:00 Sporting Lisbon 5-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
POR D1 2018-01-04 05:30 1-1 Sporting Lisbon 0-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
PORLC 2017-12-30 03:15 1-1 Sporting Lisbon 0-0 Hòa *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
PORLC 2017-12-21 05:15 Sporting Lisbon 6-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
POR D1 2017-12-18 02:00 Sporting Lisbon 2-0 1-0 Thắng 2 Hòa Xỉu Chẵn
POR CN 2017-12-14 03:00 Sporting Lisbon 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
POR D1 2017-12-10 04:30 1-3 Sporting Lisbon 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA CL 2017-12-06 03:45 2-0 Sporting Lisbon 0-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2017-12-02 02:15 Sporting Lisbon 1-0 1-0 Thắng 2 Thua kèo Xỉu Lẻ
POR D1 2017-11-27 02:00 1-2 Sporting Lisbon 0-1 Thắng *1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2017-11-23 03:45 Sporting Lisbon 3-1 2-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
POR CN 2017-11-17 04:30 Sporting Lisbon 2-0 0-0 Thắng 2/2.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2017-11-06 04:15 Sporting Lisbon 2-2 0-0 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA CL 2017-11-01 03:45 Sporting Lisbon 1-1 1-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2017-10-28 04:00 0-1 Sporting Lisbon 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
POR D1 2017-10-23 03:15 Sporting Lisbon 5-1 3-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA CL 2017-10-19 02:45 2-1 Sporting Lisbon 1-1 Bại 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
POR CN 2017-10-13 03:15 2-4 Sporting Lisbon 0-2 Thắng Tài Chẵn
POR D1 2017-10-02 02:15 Sporting Lisbon 0-0 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA CL 2017-09-28 02:45 Sporting Lisbon 0-1 0-0 Bại *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
POR D1 2017-09-24 01:15 1-1 Sporting Lisbon 1-0 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
PORLC 2017-09-20 03:15 Sporting Lisbon 0-0 0-0 Hòa 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2017-09-17 03:30 Sporting Lisbon 2-0 1-0 Thắng 2/2.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA CL 2017-09-13 02:45 2-3 Sporting Lisbon 0-3 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
POR D1 2017-09-09 02:00 2-3 Sporting Lisbon 0-0 Thắng *1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
POR D1 2017-08-28 01:00 Sporting Lisbon 2-1 2-0 Thắng 2 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA CL 2017-08-24 02:45 1-5 Sporting Lisbon 1-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
POR D1 2017-08-20 01:15 0-5 Sporting Lisbon 0-3 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2017-08-16 02:45 Sporting Lisbon 0-0 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2017-08-12 03:30 Sporting Lisbon 1-0 0-0 Thắng 2 Thua kèo Xỉu Lẻ
POR D1 2017-08-07 01:00 0-2 Sporting Lisbon 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-30 01:00 Sporting Lisbon 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-27 03:00 Sporting Lisbon 0-3 0-2 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-07-23 02:30 Sporting Lisbon 2-1 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
INT CF 2017-07-19 01:30 Marseille 2-1 Sporting Lisbon 1-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-07-16 01:15 3-2 Sporting Lisbon 2-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-07-14 02:30 Sporting Lisbon 0-3 0-2 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-07-13 02:30 Sporting Lisbon 2-1 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-07-08 03:00 Sporting Lisbon 1-1 0-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
POR D1 2017-05-22 03:15 Sporting Lisbon 4-1 3-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
POR D1 2017-05-14 03:30 2-1 Sporting Lisbon 1-1 Bại *0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
POR D1 2017-05-07 18:45 Sporting Lisbon 1-3 0-0 Bại 2 Thua kèo Tài Chẵn
POR D1 2017-05-01 01:00 2-3 Sporting Lisbon 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
POR D1 2017-04-23 03:30 Sporting Lisbon 1-1 1-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn