Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA EL 2018-03-16 02:00 Dynamo Kyiv 0-2 Lazio 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UKR D1 2018-03-12 01:30 Dynamo Kyiv 1-0 1-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2018-03-09 04:05 Lazio 2-2 Dynamo Kyiv 0-0 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UKR D1 2018-03-04 23:00 Dynamo Kyiv 3-2 0-0 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
UKR D1 2018-02-25 23:00 3-1 Dynamo Kyiv 2-1 Bại *1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2018-02-23 02:00 Dynamo Kyiv 0-0 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UKR D1 2018-02-18 23:00 Dynamo Kyiv 1-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2018-02-16 04:05 1-1 Dynamo Kyiv 0-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2018-02-11 23:30 1-0 Dynamo Kyiv 0-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-02-08 23:30 Dynamo Kyiv 3-1 1-1 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2018-02-03 23:30 2-2 Dynamo Kyiv 2-1 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2018-01-27 19:00 0-0 Dynamo Kyiv 0-0 Hòa *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-26 23:30 Dynamo Kyiv 3-2 2-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2018-01-23 23:30 Dynamo Kyiv 0-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-20 23:35 Dynamo Kyiv 1-1 1-1 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-19 23:30 2-0 Dynamo Kyiv 1-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UKR D1 2017-12-10 20:00 0-0 Dynamo Kyiv 0-0 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-12-08 02:00 Dynamo Kyiv 4-1 3-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
UKR D1 2017-12-04 01:30 Dynamo Kyiv 5-1 2-1 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
UKRC 2017-11-30 01:00 0-2 Dynamo Kyiv 0-1 Thắng *2 Hòa Xỉu Chẵn
UKR D1 2017-11-27 01:30 0-2 Dynamo Kyiv 0-1 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-11-24 04:05 3-2 Dynamo Kyiv 1-1 Bại *1 Thua kèo Tài Lẻ
UKR D1 2017-11-18 20:00 0-2 Dynamo Kyiv 0-2 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UKR D1 2017-11-06 01:30 Dynamo Kyiv 2-1 2-0 Thắng 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-11-03 02:00 0-1 Dynamo Kyiv 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UKR D1 2017-10-30 01:30 1-1 Dynamo Kyiv 0-1 Hòa *1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UKRC 2017-10-26 00:30 1-1 Dynamo Kyiv 0-1 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UKR D1 2017-10-23 00:30 Dynamo Kyiv 0-0 0-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-10-20 03:05 Dynamo Kyiv 2-2 1-2 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
UKR D1 2017-10-16 00:30 2-1 Dynamo Kyiv 2-0 Bại *1.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-10-07 18:00 Dynamo Kyiv 1-2 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
UKR D1 2017-10-02 00:30 4-4 Dynamo Kyiv 0-3 Hòa *1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2017-09-29 03:05 2-3 Dynamo Kyiv 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UKR D1 2017-09-24 00:30 Dynamo Kyiv 0-0 0-0 Hòa 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UKR D1 2017-09-18 00:30 1-2 Dynamo Kyiv 1-2 Thắng *1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-09-15 01:00 Dynamo Kyiv 3-1 0-1 Thắng 2 Hòa Tài Chẵn
UKR D1 2017-09-11 00:30 Dynamo Kyiv 3-0 0-0 Thắng 2 Thắng kèo Hòa Lẻ
INT CF 2017-09-02 20:00 Dynamo Kyiv 7-0 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-08-25 00:45 Dynamo Kyiv 3-1 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UKR D1 2017-08-21 00:30 Dynamo Kyiv 4-1 3-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-08-18 03:30 0-0 Dynamo Kyiv 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
UKR D1 2017-08-11 23:59 Dynamo Kyiv 3-0 0-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UKR D1 2017-08-07 00:30 0-0 Dynamo Kyiv 0-0 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA CL 2017-08-03 02:15 2-0 Dynamo Kyiv 1-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
UKR D1 2017-07-30 00:30 Dynamo Kyiv 5-0 1-0 Thắng 2 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2017-07-27 00:30 Dynamo Kyiv 3-1 2-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
UKR D1 2017-07-23 00:30 0-1 Dynamo Kyiv 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UKR D1 2017-07-18 23:59 Dynamo Kyiv 2-1 2-1 Thắng 2 Thua kèo Hòa Lẻ
UKR SC 2017-07-16 02:00 2-0 Dynamo Kyiv 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-09 23:59 1-4 Dynamo Kyiv 1-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-07-08 23:59 Dynamo Kyiv 3-0 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-06 01:00 0-2 Dynamo Kyiv 0-0 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-01 23:59 Dynamo Kyiv 1-1 1-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-01 01:00 0-4 Dynamo Kyiv 0-0 Thắng *1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UKR D1 2017-05-31 23:59 Dynamo Kyiv 2-1 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UKR D1 2017-05-27 00:30 2-3 Dynamo Kyiv 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UKR D1 2017-05-22 00:30 Dynamo Kyiv 1-2 1-1 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UKRC 2017-05-18 02:00 1-0 Dynamo Kyiv 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UKR D1 2017-05-13 22:00 2-1 Dynamo Kyiv 1-0 Bại *1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UKR D1 2017-05-08 00:30 Dynamo Kyiv 6-0 3-0 Thắng 2 Thắng kèo Tài Chẵn
UKR D1 2017-05-01 00:30 1-4 Dynamo Kyiv 0-3 Thắng *1.5 Thắng kèo Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA EL 2018-03-16 02:00 Dynamo Kyiv 0-2 Lazio 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Serie A 2018-03-11 22:00 2-2 Lazio 1-1 Hòa *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2018-03-09 04:05 Lazio 2-2 Dynamo Kyiv 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
Serie A 2018-03-04 01:00 Lazio 0-1 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
ITA Cup 2018-03-01 03:45 Lazio 0-0 AC Milan 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Serie A 2018-02-25 22:00 0-3 Lazio 0-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2018-02-23 02:00 Lazio 5-1 3-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2018-02-20 03:45 Lazio 2-0 0-0 Thắng 2 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA EL 2018-02-16 04:05 1-0 Lazio 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Serie A 2018-02-11 03:45 4-1 Lazio 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
Serie A 2018-02-06 03:45 Lazio 1-2 0-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
ITA Cup 2018-02-01 03:45 AC Milan 0-0 Lazio 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Serie A 2018-01-29 01:00 AC Milan 2-1 Lazio 2-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Serie A 2018-01-25 01:30 Lazio 3-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
Serie A 2018-01-21 22:00 Lazio 5-1 2-1 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2018-01-06 22:00 2-5 Lazio 2-4 Thắng *1 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-12-31 01:00 0-0 Lazio 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
ITA Cup 2017-12-27 04:00 Lazio 1-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Serie A 2017-12-23 19:30 Lazio 4-0 0-0 Thắng 2 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-12-18 03:45 3-3 Lazio 2-2 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
ITA Cup 2017-12-15 04:00 Lazio 4-1 3-1 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-12-12 04:00 Lazio 1-3 0-0 Bại 1 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA EL 2017-12-08 04:05 3-2 Lazio 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-12-04 03:45 1-2 Lazio 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
Serie A 2017-11-27 01:00 Lazio 1-1 1-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-11-24 02:00 Lazio 1-1 1-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Serie A 2017-11-19 01:00 2-1 Lazio 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
UEFA EL 2017-11-03 04:05 Lazio 1-0 0-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
Serie A 2017-10-29 19:30 1-5 Lazio 0-3 Thắng *1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-10-26 02:45 1-2 Lazio 0-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-10-23 02:45 Lazio 3-0 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA EL 2017-10-20 01:00 1-3 Lazio 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-10-14 23:59 1-2 Lazio 1-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-10-01 21:00 Lazio 6-1 1-1 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-09-29 01:00 Lazio 2-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Serie A 2017-09-24 21:00 0-3 Lazio 0-2 Thắng *1 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-09-21 02:45 Lazio 1-4 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-09-18 02:45 2-3 Lazio 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-09-15 03:05 2-3 Lazio 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-09-10 22:00 Lazio 4-1 AC Milan 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-08-28 02:45 1-2 Lazio 1-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-08-21 02:45 Lazio 0-0 0-0 Hòa 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
ITA SC 2017-08-14 02:45 2-3 Lazio 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-08-06 02:30 0-1 Lazio 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-30 21:50 1-3 Lazio 0-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-07-22 23:00 Lazio 2-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-19 23:00 0-3 Lazio 0-2 Thắng Tài Lẻ
Serie A 2017-05-29 02:45 3-1 Lazio 2-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-05-22 02:45 Lazio 1-3 1-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
ITA Cup 2017-05-18 03:00 2-0 Lazio 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
Serie A 2017-05-13 23:59 3-2 Lazio 0-0 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-05-07 21:00 Lazio 7-3 5-1 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-04-30 18:30 1-3 Lazio 1-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-04-23 21:00 Lazio 6-2 5-0 Thắng 2 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-04-15 21:00 2-2 Lazio 1-1 Hòa *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-04-10 02:45 Lazio 0-3 0-1 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
ITA Cup 2017-04-05 02:45 3-2 Lazio 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-04-01 23:59 1-2 Lazio 1-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
Serie A 2017-03-19 22:00 0-0 Lazio 0-0 Hòa *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
Serie A 2017-03-14 03:45 Lazio 3-1 0-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
Serie A 2017-03-06 03:45 0-2 Lazio 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn