Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
IRQ D1 2018-05-17 21:30 Naft Al Junoob 2-1 Al Shorta 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-05-03 21:30 Al-Naft 0-0 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-26 21:00 Naft Al Junoob 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-04-20 23:00 Naft Misan 1-2 Naft Al Junoob 1-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-04-14 21:00 Al-Hudod 2-0 Naft Al Junoob 1-0 Bại Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-05 20:00 Naft Al Junoob 0-0 Baghdad 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-03-30 20:30 Zakho 0-0 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-03-15 20:00 Naft Al Junoob 2-1 Al Semawah 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-03-06 20:00 Al Diwaniya 2-1 Naft Al Junoob 1-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2018-03-01 22:00 Al Talaba 2-2 Naft Al Junoob 2-1 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2018-02-19 19:30 Naft Al Junoob 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-02-14 19:30 AL Najaf 1-2 Naft Al Junoob 1-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-02-08 19:30 Naft Al Junoob 0-1 Karbalaa 0-1 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-02-03 21:45 Al Zawraa 2-1 Naft Al Junoob 0-1 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2018-01-29 19:30 Naft Al Junoob 1-0 AI Kahrabaa 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-01-24 21:45 AL Minaa 0-1 Naft Al Junoob 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-01-20 19:30 Naft Al Junoob 1-0 Al Quwa Al Jawiya 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-01-15 19:30 Naft Alwasat 1-1 Naft Al Junoob 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-01-11 19:30 Naft Al Junoob 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-01-07 22:00 Al Shorta 2-1 Naft Al Junoob 2-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-12-14 19:30 Naft Al Junoob 1-1 Al-Naft 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-12-10 19:30 2-2 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2017-12-04 19:30 Naft Al Junoob 0-0 Naft Misan 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-11-29 19:30 Naft Al Junoob 0-1 Al-Hudod 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-11-25 19:30 Baghdad 1-0 Naft Al Junoob 1-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-11-21 19:30 Naft Al Junoob 1-0 Zakho 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-08-10 21:45 Al Semawah 3-1 Naft Al Junoob 0-0 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2017-08-06 21:45 Al-Naft 3-0 Naft Al Junoob 1-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-08-02 21:45 Naft Al Junoob 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-07-30 21:45 Naft Al Junoob 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-07-10 23:00 Al Shorta 2-1 Naft Al Junoob 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-07-07 01:00 Naft Al Junoob 0-0 AL Minaa 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-07-02 23:00 Naft Al Junoob 1-1 Al Quwa Al Jawiya 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-05-21 21:45 AL Najaf 0-0 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-05-17 21:45 Naft Alwasat 2-1 Naft Al Junoob 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-05-10 21:30 Naft Al Junoob 1-0 Baghdad 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-05-05 21:00 Naft Al Junoob 3-0 Al Talaba 2-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-04-28 22:00 Al Zawraa 4-1 Naft Al Junoob 1-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-04-24 21:00 Al Quwa Al Jawiya 3-0 Naft Al Junoob 2-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-04-12 21:00 Naft Al Junoob 3-1 Karbalaa 2-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2017-03-17 20:00 Naft Al Junoob 0-1 AI Kahrabaa 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-03-11 20:00 Naft Al Junoob 2-0 Zakho 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-03-06 20:00 Naft Al Junoob 1-1 Al-Hudod 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-03-02 19:00 Al Karkh 2-1 Naft Al Junoob 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-02-24 19:00 Naft Al Junoob 2-2 Naft Misan 1-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2017-01-21 21:30 Naft Al Junoob 3-1 Al Semawah 2-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2017-01-16 19:00 Naft Al Junoob 0-1 Al-Naft 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-01-11 19:00 1-1 Naft Al Junoob 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-01-05 19:00 2-1 Naft Al Junoob 2-1 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2016-12-31 19:00 Naft Al Junoob 0-0 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-12-26 21:30 AL Minaa 0-1 Naft Al Junoob 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2016-12-21 19:00 Naft Al Junoob 1-1 AL Najaf 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-12-17 19:00 Naft Al Junoob 0-1 Naft Alwasat 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2016-12-11 19:00 Baghdad 0-0 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-12-06 19:00 Al Talaba 2-0 Naft Al Junoob 1-0 Bại Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-11-26 19:00 Karbalaa 1-2 Naft Al Junoob 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2016-10-27 20:00 Naft Al Junoob 1-1 Al Zawraa 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-10-21 21:00 AI Kahrabaa 0-0 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-10-15 20:30 Naft Al Junoob 1-1 Zakho 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-09-27 20:30 Al-Hudod 1-1 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-09-20 20:45 Naft Al Junoob 1-1 Al Karkh 1-0 Hòa Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
IRQ D1 2018-05-17 21:30 Naft Al Junoob 2-1 Al Shorta 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2018-05-03 23:59 Al Shorta 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-04-30 21:00 Al-Hudod 0-1 Al Shorta 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-04-20 21:00 Zakho 1-2 Al Shorta 1-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-04-14 23:00 Al Shorta 2-0 Al Diwaniya 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-06 20:30 1-1 Al Shorta 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-01 22:00 Al Shorta 4-0 Karbalaa 2-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2018-03-15 22:00 Al Shorta 1-2 AI Kahrabaa 1-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2018-03-10 22:00 Al Quwa Al Jawiya 1-0 Al Shorta 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-03-04 20:00 2-2 Al Shorta 0-1 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2018-02-21 21:45 Al Shorta 0-0 Al-Naft 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-02-15 19:30 Naft Misan 1-1 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-02-08 21:45 Al Shorta 3-0 Baghdad 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-02-04 21:45 Al Shorta 4-1 Al Semawah 1-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-01-30 21:45 Al Talaba 1-3 Al Shorta 0-2 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2018-01-26 21:45 Al Shorta 4-0 AL Najaf 2-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2018-01-20 21:45 Al Zawraa 1-1 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-01-15 21:45 AL Minaa 0-0 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-01-11 22:00 Al Shorta 1-0 Naft Alwasat 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-01-07 22:00 Al Shorta 2-1 Naft Al Junoob 2-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-12-14 19:30 0-0 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-12-09 19:30 Al Shorta 2-0 Al-Hudod 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-12-04 19:30 Al Shorta 1-0 Zakho 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-11-30 19:30 Al Diwaniya 1-2 Al Shorta 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-11-26 22:00 Al Shorta 4-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-11-21 19:30 Karbalaa 0-1 Al Shorta 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-08-10 21:45 AL Minaa 1-0 Al Shorta 1-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-08-06 21:45 Al Shorta 3-2 AL Najaf 2-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-07-28 21:45 Baghdad 0-1 Al Shorta 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-07-10 23:00 Al Shorta 2-1 Naft Al Junoob 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-06-29 03:00 Al Shorta 2-1 Naft Alwasat 0-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-05-23 23:00 Al Shorta 2-0 Karbalaa 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-05-17 23:00 Al Shorta 0-0 Al Quwa Al Jawiya 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-05-10 23:00 Al Zawraa 2-2 Al Shorta 2-2 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2017-05-05 21:00 Al Shorta 0-0 AI Kahrabaa 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-04-17 21:00 Al Shorta 4-0 Zakho 3-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2017-04-12 21:00 Al-Hudod 2-3 Al Shorta 1-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-04-08 20:00 Al Karkh 1-2 Al Shorta 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-04-03 20:00 Al Shorta 2-0 Naft Misan 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-03-14 20:00 Al Semawah 0-0 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-03-10 20:00 Al Shorta 0-0 Al-Naft 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-03-05 20:00 3-7 Al Shorta 2-1 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2017-03-01 21:30 Al Shorta 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-02-25 22:00 Al Shorta 1-0 Al Talaba 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-01-28 19:00 Al-Naft 0-0 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-01-23 21:30 Al Shorta 1-0 AL Minaa 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-01-17 19:00 AL Najaf 1-1 Al Shorta 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-01-12 21:30 Naft Alwasat 0-1 Al Shorta 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-01-05 22:00 Al Shorta 1-0 Baghdad 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2016-12-31 19:00 Naft Al Junoob 0-0 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-12-21 23:59 Karbalaa 2-0 Al Shorta 2-0 Bại Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-12-16 21:30 Al Shorta 1-3 Al Quwa Al Jawiya 0-1 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2016-12-11 21:30 Al Zawraa 0-0 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-12-06 21:00 Al Shorta 1-0 AI Kahrabaa 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2016-12-01 19:00 Zakho 1-2 Al Shorta 0-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2016-11-26 21:00 Al Shorta 3-2 Al-Hudod 0-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2016-10-31 21:00 Al Shorta 4-0 Al Karkh 2-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2016-10-26 20:00 Naft Misan 0-0 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-10-20 20:00 Al Shorta 4-1 Al Semawah 2-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2016-09-25 20:30 Al Shorta 2-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2016-09-20 20:45 1-1 Al Shorta 0-0 Hòa Xỉu Chẵn