Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
IRQ D1 2018-05-17 21:30 Al Diwaniya 0-0 AL Najaf 0-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2018-05-03 21:30 Al Diwaniya 1-3 Al Zawraa 0-1 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2018-04-30 01:00 AL Minaa 4-2 Al Diwaniya 3-0 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2018-04-19 21:00 Al Diwaniya 0-1 Naft Alwasat 0-1 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-04-14 23:00 Al Shorta 2-0 Al Diwaniya 0-0 Bại Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-04 20:30 Al Diwaniya 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-03-31 20:30 Al-Hudod 3-1 Al Diwaniya 1-1 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2018-03-13 20:00 Zakho 2-1 Al Diwaniya 0-1 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2018-03-06 20:00 Al Diwaniya 2-1 Naft Al Junoob 1-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-03-01 20:00 Al Diwaniya 2-1 0-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-02-20 19:30 Karbalaa 1-1 Al Diwaniya 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-02-15 19:30 AI Kahrabaa 1-0 Al Diwaniya 1-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-02-06 19:30 Al Diwaniya 0-1 Al Quwa Al Jawiya 0-1 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-02-02 19:30 0-0 Al Diwaniya 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-01-28 19:30 Al Diwaniya 0-4 Al-Naft 0-1 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2018-01-24 19:30 Naft Misan 1-0 Al Diwaniya 1-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-01-20 19:30 Al Diwaniya 0-0 Baghdad 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-01-16 19:30 Al Semawah 3-1 Al Diwaniya 2-1 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2018-01-12 19:30 Al Diwaniya 3-1 Al Talaba 1-1 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2018-01-08 19:30 AL Najaf 0-0 Al Diwaniya 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-12-12 19:30 Al Zawraa 3-0 Al Diwaniya 1-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-12-08 19:30 Al Diwaniya 3-1 AL Minaa 1-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2017-12-04 19:30 Naft Alwasat 2-0 Al Diwaniya 2-0 Bại Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-11-30 19:30 Al Diwaniya 1-2 Al Shorta 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-11-26 19:30 3-0 Al Diwaniya 2-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-11-20 19:30 Al Diwaniya 1-1 Al-Hudod 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2011-07-08 21:30 AL Minaa 3-1 Al Diwaniya 0-0 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2011-07-01 21:30 Al Diwaniya 1-2 Al Zawraa 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2011-06-11 22:00 Al Talaba 1-1 Al Diwaniya 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2011-05-14 20:00 Al Diwaniya 1-2 Al-Masafi 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2011-05-09 20:00 AL Najaf 4-1 Al Diwaniya 2-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2011-04-29 20:30 Al Diwaniya 3-2 1-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2011-04-24 21:00 Naft Misan 1-0 Al Diwaniya 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2011-04-15 20:00 Al Diwaniya 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2011-04-10 20:00 Al-Hindiya 2-2 Al Diwaniya 1-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2011-04-03 20:00 Al Diwaniya 1-3 Al Quwa Al Jawiya 1-1 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2011-03-27 20:00 Karbalaa 0-2 Al Diwaniya 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2011-03-20 19:30 Al Diwaniya 2-4 Baghdad 0-0 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2011-03-15 19:30 Al Diwaniya 1-1 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2011-02-27 19:00 Al Diwaniya 2-2 AL Minaa 0-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2011-02-18 19:30 Al Zawraa 5-0 Al Diwaniya 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2011-02-11 19:00 Al Diwaniya 0-1 Al Talaba 0-1 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2011-02-04 19:30 Al-Masafi 1-0 Al Diwaniya 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2011-01-31 19:00 Al Diwaniya 1-1 AL Najaf 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2011-01-14 19:30 0-0 Al Diwaniya 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2011-01-07 19:00 Al Diwaniya 1-0 Naft Misan 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2010-12-31 19:00 3-1 Al Diwaniya 1-0 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2010-12-24 19:00 Al Diwaniya 1-0 Al-Hindiya 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2010-12-20 19:30 Al Quwa Al Jawiya 3-0 Al Diwaniya 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2010-12-10 19:00 Al Diwaniya 0-1 Karbalaa 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2010-12-03 19:30 Baghdad 2-0 Al Diwaniya 1-0 Bại Xỉu Chẵn
IRQ D1 2010-11-27 19:30 Naft Al Junoob 3-0 Al Diwaniya 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2010-07-06 22:00 Al Talaba 1-0 Al Diwaniya 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2010-07-03 22:00 Al Shorta 2-1 Al Diwaniya 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2010-06-30 22:00 Al Diwaniya 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2010-06-24 22:00 Al Semawah 0-4 Al Diwaniya 0-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2010-06-21 22:00 Al-Naft 3-1 Al Diwaniya 0-0 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2010-06-18 22:00 Al Diwaniya 3-2 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2010-06-14 21:30 2-1 Al Diwaniya 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2010-06-10 21:30 Al Diwaniya 0-1 Naft Misan 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2010-06-07 21:30 Misan 0-2 Al Diwaniya 0-1 Thắng Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
IRQ D1 2018-05-17 21:30 Al Diwaniya 0-0 AL Najaf 0-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2018-05-02 21:30 AL Najaf 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-25 21:00 Karbalaa 1-5 AL Najaf 0-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2018-04-19 21:00 AL Najaf 2-0 AI Kahrabaa 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-14 01:00 Al Quwa Al Jawiya 4-2 AL Najaf 1-0 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2018-04-08 20:00 AL Najaf 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-05 20:30 AL Najaf 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-04-01 20:30 Al-Naft 2-1 AL Najaf 1-1 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2018-03-14 20:00 AL Najaf 1-0 Naft Misan 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-03-08 20:00 Baghdad 0-3 AL Najaf 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-03-03 20:00 Al Semawah 0-0 AL Najaf 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-02-21 19:30 AL Najaf 3-1 Al Talaba 0-0 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2018-02-14 19:30 AL Najaf 1-2 Naft Al Junoob 1-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2018-02-07 21:45 Al Zawraa 2-1 AL Najaf 2-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2018-02-03 19:30 AL Najaf 3-0 AL Minaa 1-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2018-01-30 19:30 Naft Alwasat 0-1 AL Najaf 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-01-26 21:45 Al Shorta 4-0 AL Najaf 2-0 Bại Tài Chẵn
IRQ D1 2018-01-18 19:30 Al-Hudod 1-0 AL Najaf 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2018-01-13 19:30 Zakho 0-0 AL Najaf 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2018-01-08 19:30 AL Najaf 0-0 Al Diwaniya 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-12-13 19:30 1-1 AL Najaf 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-12-09 19:30 AL Najaf 3-0 Karbalaa 1-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-12-05 19:30 AI Kahrabaa 1-1 AL Najaf 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-11-29 19:30 AL Najaf 3-2 Al Quwa Al Jawiya 0-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-11-25 19:30 1-2 AL Najaf 1-2 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-11-21 19:30 AL Najaf 0-0 Al-Naft 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-08-10 21:45 0-0 AL Najaf 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-08-06 21:45 Al Shorta 3-2 AL Najaf 2-1 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-08-01 21:45 AL Najaf 2-3 AL Minaa 1-2 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-07-28 21:45 AL Najaf 2-3 Al Talaba 0-1 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-07-09 22:00 AL Najaf 1-2 Naft Alwasat 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-07-03 21:45 AL Najaf 0-0 Baghdad 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-06-23 03:00 AL Najaf 0-1 Al Zawraa 0-1 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-05-21 21:45 AL Najaf 0-0 Naft Al Junoob 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-05-10 21:30 AL Najaf 4-1 Karbalaa 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-05-06 23:00 Al Quwa Al Jawiya 2-0 AL Najaf 0-0 Bại Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-04-13 21:00 AI Kahrabaa 1-2 AL Najaf 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-04-08 20:00 AL Najaf 0-0 Zakho 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-04-02 20:00 Al-Hudod 2-1 AL Najaf 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-03-16 20:00 0-1 AL Najaf 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-03-10 20:00 AL Najaf 0-0 Naft Misan 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-03-06 20:00 Al Semawah 1-2 AL Najaf 0-0 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-03-02 19:00 AL Najaf 2-2 Al-Naft 0-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2017-02-24 19:00 1-2 AL Najaf 1-2 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2017-02-17 19:00 Naft Alwasat 1-3 AL Najaf 0-1 Thắng Tài Chẵn
IRQ D1 2017-01-29 19:00 Karbalaa 0-0 AL Najaf 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-01-22 19:00 AL Najaf 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2017-01-17 19:00 AL Najaf 1-1 Al Shorta 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2017-01-12 19:00 AL Minaa 2-1 AL Najaf 1-1 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2017-01-05 19:00 Al Talaba 0-1 AL Najaf 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2016-12-26 19:00 Baghdad 0-1 AL Najaf 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2016-12-21 19:00 Naft Al Junoob 1-1 AL Najaf 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-12-06 19:00 Al Quwa Al Jawiya 0-1 AL Najaf 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IRQ D1 2016-12-01 21:00 Al Zawraa 2-1 AL Najaf 0-0 Bại Tài Lẻ
IRQ D1 2016-11-26 19:00 AL Najaf 2-2 AI Kahrabaa 0-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2016-10-31 19:30 Zakho 1-2 AL Najaf 0-1 Thắng Tài Lẻ
IRQ D1 2016-10-26 20:00 AL Najaf 2-2 Al-Hudod 1-1 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2016-10-21 20:00 AL Najaf 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IRQ D1 2016-10-16 20:30 Naft Misan 1-0 AL Najaf 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IRQ D1 2016-09-27 20:30 AL Najaf 2-2 Al Semawah 0-0 Hòa Tài Chẵn
IRQ D1 2016-09-20 20:45 Al-Naft 1-0 AL Najaf 1-0 Bại Xỉu Lẻ