Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA CL 2018-03-14 03:45 Man Utd. 1-2 Sevilla 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
EPL 2018-03-10 20:30 Man Utd. 2-1 Liverpool 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EPL 2018-03-06 04:00 2-3 Man Utd. 1-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
EPL 2018-02-25 22:05 Man Utd. 2-1 Chelsea 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2018-02-22 03:45 Sevilla 0-0 Man Utd. 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
ENG FAC 2018-02-18 01:30 0-2 Man Utd. 0-1 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EPL 2018-02-11 22:15 1-0 Man Utd. 0-0 Bại *1 Thua kèo Xỉu Lẻ
EPL 2018-02-03 23:00 Man Utd. 2-0 0-0 Thắng 2 Hòa Xỉu Chẵn
EPL 2018-02-01 04:00 Tottenham Hotspur 2-0 Man Utd. 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
ENG FAC 2018-01-27 03:55 0-4 Man Utd. 0-1 Thắng *2 Thắng kèo Tài Chẵn
EPL 2018-01-20 23:00 0-1 Man Utd. 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EPL 2018-01-16 04:00 Man Utd. 3-0 2-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
ENG FAC 2018-01-06 04:00 Man Utd. 2-0 0-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EPL 2018-01-02 01:30 0-2 Man Utd. 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
EPL 2017-12-31 01:30 Man Utd. 0-0 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EPL 2017-12-26 23:00 Man Utd. 2-2 0-2 Hòa 1.5/2 Thua kèo Tài Chẵn
EPL 2017-12-24 03:45 2-2 Man Utd. 1-1 Hòa *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
ENG LC 2017-12-21 04:00 2-1 Man Utd. 0-0 Bại *1.5 Thua kèo Hòa Lẻ
EPL 2017-12-17 22:15 1-2 Man Utd. 0-2 Thắng *1 Hòa Tài Lẻ
EPL 2017-12-14 04:00 Man Utd. 1-0 1-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EPL 2017-12-11 00:30 Man Utd. 1-2 Man City 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2017-12-06 03:45 Man Utd. 2-1 0-1 Thắng 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
EPL 2017-12-03 01:30 1-3 Man Utd. 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EPL 2017-11-29 04:00 2-4 Man Utd. 0-3 Thắng *1 Thắng kèo Tài Chẵn
EPL 2017-11-25 23:00 Man Utd. 1-0 0-0 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA CL 2017-11-23 03:45 Basel 1-0 Man Utd. 0-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
EPL 2017-11-19 01:30 Man Utd. 4-1 2-1 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EPL 2017-11-06 00:30 Chelsea 1-0 Man Utd. 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA CL 2017-11-01 03:45 Man Utd. 2-0 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EPL 2017-10-28 19:30 Man Utd. 1-0 Tottenham Hotspur 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
ENG LC 2017-10-25 02:45 0-2 Man Utd. 0-1 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EPL 2017-10-21 22:00 2-1 Man Utd. 2-0 Bại *1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2017-10-19 02:45 0-1 Man Utd. 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EPL 2017-10-14 19:30 Liverpool 0-0 Man Utd. 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
EPL 2017-09-30 22:00 Man Utd. 4-0 2-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA CL 2017-09-28 02:45 1-4 Man Utd. 0-3 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
EPL 2017-09-23 22:00 0-1 Man Utd. 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
ENG LC 2017-09-21 03:00 Man Utd. 4-1 3-0 Thắng 2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EPL 2017-09-17 23:00 Man Utd. 4-0 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA CL 2017-09-13 02:45 Man Utd. 3-0 Basel 1-0 Thắng 2 Thắng kèo Hòa Lẻ
EPL 2017-09-10 00:30 2-2 Man Utd. 1-1 Hòa *1 Thua kèo Tài Chẵn
EPL 2017-08-27 00:30 Man Utd. 2-0 0-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EPL 2017-08-19 19:30 0-4 Man Utd. 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Tài Chẵn
EPL 2017-08-13 23:00 Man Utd. 4-0 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA Super Cup 2017-08-09 02:45 Real Madrid 2-1 Man Utd. 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-08-03 02:45 Man Utd. 2-1 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-07-31 01:00 0-3 Man Utd. 0-1 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
ICC 2017-07-27 07:30 Barcelona 1-0 Man Utd. 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
ICC 2017-07-24 05:00 Real Madrid 1-1 Man Utd. 0-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
ICC 2017-07-21 10:05 Man Utd. 2-0 Man City 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-18 10:05 1-2 Man Utd. 1-2 Thắng *1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-16 10:00 2-5 Man Utd. 0-3 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-05-25 02:45 0-2 Man Utd. 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EPL 2017-05-21 22:00 Man Utd. 2-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EPL 2017-05-18 02:45 0-0 Man Utd. 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
EPL 2017-05-14 23:30 Tottenham Hotspur 2-1 Man Utd. 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA EL 2017-05-12 03:05 Man Utd. 1-1 1-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
EPL 2017-05-07 23:00 2-0 Man Utd. 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA EL 2017-05-05 03:05 0-1 Man Utd. 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EPL 2017-04-30 19:00 Man Utd. 1-1 1-0 Hòa 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EPL 2017-04-28 03:00 Man City 0-0 Man Utd. 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA CL 2018-03-14 03:45 Man Utd. 1-2 Sevilla 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
La Liga 2018-03-10 23:15 Sevilla 0-2 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-03-03 23:15 Sevilla 2-0 2-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-03-01 02:30 0-1 Sevilla 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2018-02-26 03:45 Sevilla 2-5 0-2 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2018-02-22 03:45 Sevilla 0-0 Man Utd. 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-02-17 20:00 1-2 Sevilla 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
La Liga 2018-02-11 19:00 Sevilla 1-0 0-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
SPA CUP 2018-02-08 04:30 Sevilla 2-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-02-03 20:00 5-1 Sevilla 3-1 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
SPA CUP 2018-02-01 04:30 1-1 Sevilla 0-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2018-01-29 01:30 Sevilla 1-1 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
SPA CUP 2018-01-24 04:30 Sevilla 3-1 1-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
La Liga 2018-01-20 20:00 0-3 Sevilla 0-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
SPA CUP 2018-01-18 02:00 1-2 Sevilla 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
La Liga 2018-01-14 23:15 1-0 Sevilla 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
SPA CUP 2018-01-12 02:30 Sevilla 2-1 1-0 Thắng 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
La Liga 2018-01-07 03:45 Sevilla 3-5 2-2 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
SPA CUP 2018-01-04 04:00 0-2 Sevilla 0-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-12-21 04:30 3-1 Sevilla 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-12-16 04:00 Sevilla 0-0 0-0 Hòa 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-12-09 23:15 Real Madrid 5-0 Sevilla 5-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2017-12-07 03:45 1-1 Sevilla 1-0 Hòa *2 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-12-03 01:30 Sevilla 2-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
SPA CUP 2017-11-30 02:30 Sevilla 4-0 3-0 Thắng 2.5 Thắng kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-11-27 01:30 2-3 Sevilla 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA CL 2017-11-22 03:45 Sevilla 3-3 Liverpool 0-3 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-11-19 01:30 Sevilla 2-1 1-1 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
La Liga 2017-11-05 03:45 Barcelona 2-1 Sevilla 1-0 Bại 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA CL 2017-11-02 03:45 Sevilla 2-1 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Hòa Lẻ
La Liga 2017-10-29 04:30 Sevilla 2-1 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
SPA CUP 2017-10-25 01:30 0-3 Sevilla 0-2 Thắng *1.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
La Liga 2017-10-22 00:30 4-0 Sevilla 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA CL 2017-10-18 02:45 5-1 Sevilla 1-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-10-14 19:00 1-0 Sevilla 1-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2017-09-30 22:15 Sevilla 2-0 0-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA CL 2017-09-27 02:45 Sevilla 3-0 2-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2017-09-23 19:00 2-0 Sevilla 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-09-21 04:00 Sevilla 1-0 0-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
La Liga 2017-09-17 22:15 0-1 Sevilla 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA CL 2017-09-14 02:45 Liverpool 2-2 Sevilla 2-1 Hòa 1 Thắng kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-09-10 00:30 Sevilla 3-0 0-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
La Liga 2017-08-28 02:15 0-1 Sevilla 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA CL 2017-08-23 02:45 Sevilla 2-2 0-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-08-20 04:15 Sevilla 1-1 1-1 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA CL 2017-08-17 02:45 1-2 Sevilla 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-08-11 04:00 Sevilla 2-1 AS Roma 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-08-06 22:00 2-2 Sevilla 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-08-05 22:00 2-0 Sevilla 1-0 Bại Xỉu Chẵn
Emirates S 2017-07-30 23:20 1-2 Sevilla 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Emirates S 2017-07-29 21:00 0-1 Sevilla 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-22 17:05 2-0 Sevilla 0-0 Bại *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-17 17:00 1-3 Sevilla 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-05-21 03:00 Sevilla 5-0 3-0 Thắng 2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
La Liga 2017-05-15 02:00 Real Madrid 4-1 Sevilla 2-0 Bại 2.5 Thua kèo Tài Lẻ
La Liga 2017-05-06 03:00 Sevilla 1-1 1-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-05-02 03:00 4-2 Sevilla 1-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
La Liga 2017-04-28 02:30 Sevilla 2-1 0-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
La Liga 2017-04-22 03:00 Sevilla 2-0 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
La Liga 2017-04-16 22:15 0-0 Sevilla 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
La Liga 2017-04-09 00:30 Sevilla 4-2 3-2 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn