x Vấn đề phản hồi
Xem thêm thống kê kèo
Thống kê tỷ số các trận đã kết thúc :  Tổng số trận (có kèo) đã kết thúc 0 trận ,  Trong đó chủ nhà thắng tỷ số 0 Trận ,  Hòa 0 Trận ,  Chủ nhà thua tỷ số 0 Trận

AGSLịch thi đấu&Kết quả

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách Á Thắng thua O/U O/U Thắng Hòa Bại Phân tích HT
Final
Final 10-02 18:00 korea U23 0-0 Korea DPR U23 0.5 Thua kèo 2 Xỉu 0Thắng2Hòa1Bại Phân tích 0-0
Third Place
Third Place 10-02 15:00 Thailand U23 0-1 Iraq U23 *0.5/1 Thua nửa 2.5/3 Xỉu 0Thắng1Hòa1Bại Phân tích 0-0
Semifina   Tổng Số Trận: 2 trận,Thắng kèo: 1 trận, Hòa: 0 trận, Thua kèo: 1 trận, Odds W%: 50.00% , Tài: 0 trận, Hòa: 0 trận, Xỉu: 2 trận, TL tài: 0.00%
Semifina 09-30 18:00 korea U23 2-0 Thailand U23 1/1.5 Thắng kèo 2.5 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 2-0
Semifina 09-30 15:00 Iraq U23 0-0 Korea DPR U23 0/0.5 Thua nửa 2/2.5 Xỉu 2Thắng2Hòa0Bại Phân tích 0-0
Quarter Final   Tổng Số Trận: 4 trận,Thắng kèo: 3 trận, Hòa: 0 trận, Thua kèo: 1 trận, Odds W%: 75.00% , Tài: 2 trận, Hòa: 0 trận, Xỉu: 2 trận, TL tài: 50.00%
Quarter Final 09-28 15:00 Saudi Arabia U23 0-3 Iraq U23 *0.5/1 Thua kèo 2.5 Tài 0Thắng1Hòa0Bại Phân tích 0-2
Quarter Final 09-28 15:00 korea U23 1-0 Nhật Bản U23 0.5 Thắng kèo 2.5 Xỉu 1Thắng1Hòa1Bại Phân tích 0-0
Quarter Final 09-28 12:00 Korea DPR U23 1-0 United Arab Emirates U23 0.5/1 Thắng nửa .5 Tài 0Thắng2Hòa1Bại Phân tích 0-0
Quarter Final 09-28 12:00 Thailand U23 2-0 Jordan U23 0 Thắng kèo 2/2.5 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-0
Round 2   Tổng Số Trận: 8 trận,Thắng kèo: 3 trận, Hòa: 0 trận, Thua kèo: 5 trận, Odds W%: 37.50% , Tài: 5 trận, Hòa: 0 trận, Xỉu: 3 trận, TL tài: 62.50%
Round 2 09-26 18:00 Korea DPR U23 4-1 Indonesia U23 1.5/2 Thắng kèo 3/3.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 3-0
Round 2 09-26 18:00 Uzbekistan U23 2-3 Saudi Arabia U23 0 Thua kèo 2.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-1
Round 2 09-26 14:00 Vietnam U23 1-3 United Arab Emirates U23 *0.5/1 Thua kèo 2.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-1
Round 2 09-26 14:00 Iraq U23 4-2 TajikistanU23 2/2.5 Thua nửa 3.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-1
Round 2 09-25 18:00 Thailand U23 2-0 Trung Quốc U23 0/0.5 Thắng kèo 2.5 Xỉu 0Thắng1Hòa0Bại Phân tích 0-0
Round 2 09-25 18:00 korea U23 3-0 Hong Kong U23 2.5 Thắng kèo 3.5/4 Xỉu 1Thắng0Hòa1Bại Phân tích 0-0
Round 2 09-25 15:00 Jordan U23 0-0 Kyrgyzstan U23 1.5 Thua kèo 3/3.5 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-0
Round 2 09-25 15:00 Palestine U23 0-4 Nhật Bản U23 *1.5 Thua kèo 3/3.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-2
Round 1   Tổng Số Trận: 39 trận,Thắng kèo: 19 trận, Hòa: 1 trận, Thua kèo: 19 trận, Odds W%: 48.72% , Tài: 20 trận, Hòa: 0 trận, Xỉu: 19 trận, TL tài: 51.28%
Enhóm 09-22 18:00 Maldives U23 3-2 Timor Leste U23 0.5/1 Thắng nửa 2.5/3 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-1
Enhóm 09-22 18:00 Indonesia U23 0-6 Thailand U23 *0.5/1 Thua kèo 2.5 Tài 1Thắng0Hòa3Bại Phân tích 0-2
Fnhóm 09-22 18:00 Trung Quốc U23 1-0 Pakistan U23 2 Thua kèo 3/3.5 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-0
Bnhóm 09-22 15:00 Hong Kong U23 2-1 Bangladesh U23 1/1.5 Thua nửa 2.5/3 Tài 1Thắng0Hòa1Bại Phân tích 0-0
Bnhóm 09-22 15:00 Afghanistan U23 0-5 Uzbekistan U23 *2.5 Thua kèo 3.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-2
Gnhóm 09-22 15:00 India U23 0-2 Jordan U23 *2.5/3 Thắng kèo 3.5/4 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-1
Hnhóm 09-22 15:00 Vietnam U23 1-0 Kyrgyzstan U23 0.5/1 Thắng nửa 2.5 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-0
Anhóm 09-21 15:00 korea U23 2-0 Laos U23 4/4.5 Thua kèo 5.5 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-0
Anhóm 09-21 15:00 Malaysia U23 0-3 Saudi Arabia U23 *1/1.5 Thua kèo 2.5/3 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-0
Cnhóm 09-21 15:00 Palestine U23 1-2 Singapore U23 0.5 Thua kèo 2.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-2
Cnhóm 09-21 15:00 TajikistanU23 1-0 Oman U23 *0.5/1 Thắng kèo 2.5/3 Xỉu 0Thắng0Hòa2Bại Phân tích 0-0
Dnhóm 09-21 12:00 Nepal U23 0-4 Nhật Bản U23 *4.5 Thắng kèo 6/6.5 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-1
Dnhóm 09-21 12:00 Kuwait U23 0-3 Iraq U23 *1 Thua kèo 2.5/3 Tài 1Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-1
Bnhóm 09-18 18:00 Uzbekistan U23 3-0 Bangladesh U23 2.5 Thắng kèo 3.5 Xỉu 1Thắng0Hòa0Bại Phân tích 3-0
Enhóm 09-18 18:00 Thailand U23 3-0 Timor Leste U23 3.5 Thua kèo 4.5 Xỉu 2Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-0
Bnhóm 09-18 15:00 Hong Kong U23 2-1 Afghanistan U23 0/0.5 Thắng kèo 2.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-0
Fnhóm 09-18 15:00 Pakistan U23 0-2 Korea DPR U23 *3 Thắng kèo 3.5/4 Xỉu 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-1
Gnhóm 09-18 15:00 Jordan U23 1-0 United Arab Emirates U23 0/0.5 Thắng kèo 2/2.5 Xỉu 1Thắng1Hòa1Bại Phân tích 1-0
Hnhóm 09-18 15:00 Kyrgyzstan U23 1-1 Iran U23 *1.5/2 Thắng kèo 3/3.5 Xỉu 0Thắng1Hòa1Bại Phân tích 0-0
Enhóm 09-18 12:00 Maldives U23 0-4 Indonesia U23 *1.5/2 Thua kèo 3/3.5 Tài 0Thắng0Hòa1Bại Phân tích 0-1
Anhóm 09-17 18:00 korea U23 1-0 Saudi Arabia U23 1 Hòa 2.5/3 Xỉu 1Thắng1Hòa0Bại Phân tích 1-0
Cnhóm 09-17 18:00 Oman U23 3-3 Singapore U23 1 Thua kèo 2/2.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 3-2
Dnhóm 09-17 18:00 Nhật Bản U23 1-3 Iraq U23 0.5 Thua kèo 2/2.5 Tài 1Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-1
Anhóm 09-17 15:00 Malaysia U23 4-0 Laos U23 1/1.5 Thắng kèo 3.5/4 Tài 5Thắng1Hòa0Bại Phân tích 1-0
Cnhóm 09-17 15:00 Palestine U23 2-1 TajikistanU23 0.5/1 Thắng nửa 2.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 2-1
Dnhóm 09-17 15:00 Kuwait U23 5-0 Nepal U23 1/1.5 Thắng kèo 3.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-0
Bnhóm 09-15 18:00 Uzbekistan U23 1-1 Hong Kong U23 1.5 Thua kèo 2.5/3 Xỉu 2Thắng0Hòa1Bại Phân tích 0-0
Enhóm 09-15 18:00 Thailand U23 2-0 Maldives U23 2.5 Thua kèo 3.5 Xỉu 0Thắng1Hòa0Bại Phân tích 0-0
Bnhóm 09-15 15:00 Bangladesh U23 1-0 Afghanistan U23 *0.5 Thắng kèo 2/2.5 Xỉu 1Thắng0Hòa0Bại Phân tích 0-0
Enhóm 09-15 15:00 Timor Leste U23 0-7 Indonesia U23 *1/1.5 Thua kèo 2.5 Tài 0Thắng2Hòa0Bại Phân tích 0-3
Fnhóm 09-15 15:00 Korea DPR U23 3-0 Trung Quốc U23 0.5/1 Thắng kèo 2/2.5 Tài 3Thắng0Hòa0Bại Phân tích 1-0
Gnhóm 09-15 15:00 United Arab Emirates U23 5-0 India U23 2 Thắng kèo 3/3.5 Tài 0Thắng0Hòa0Bại Phân tích 3-0
Hnhóm 09-15 15:00 Iran U23 1-4 Vietnam U23 1.5 Thua kèo 3 Tài 1Thắng0Hòa1Bại Phân tích 0-2
Dnhóm 09-14 17:30 Nhật Bản U23 4-1 Kuwait U23 1/1.5 Thắng kèo 3 Tài 1Thắng0Hòa1Bại Phân tích 1-0
Click Xem Toàn Bộ Lịch Thị Đấu

AGSDữ liệu giải đấu

Thống kê dữ liệu giải đấu
55trậnĐã thi đấu 162BànTổng số bàn thắng 94.55%[52trận]Trên 0.5
52.73%[29trận]Tổng số trận nhà thắng 2.95BànTổng số bàn thắng mỗi trận TB 76.36%[42trận]Trên 1.5
10.91%[6trận]Tổng số trận hòa 1.51BànSố bàn thắng mỗi trận TB sân nhà 58.18%[32trận]Trên 2.5
36.36%[20trận]Tổng số trận khách thắng 1.44BànSố bàn thắng mỗi trận TB sân khách 34.55%[19trận]Trên3.5

AGSBảng giải đấu

Đội bóng thắng nhiều nhất Đội bóng hòa nhiều nhất Đội bóng thua nhiều nhất
korea U23
Cộng 7 trận 6 thắng
85.7%
Kyrgyzstan U23
Cộng 3 trận 2 hòa
66.7%
Laos U23
Cộng 3 trận 3 bại
100%
Tấn công mạnh nhất Tấn công yếu nhất
Tất cả Iraq U23 18Bàn 2.57/trận Tất cả Nepal U23 0Bàn 0/trận
Sân nhà korea U23 12Bàn 1.71/trận Sân nhà Afghanistan U23 0Bàn 0/trận
Sân khác Indonesia U23 12Bàn 4/trận Sân khác Maldives U23 0Bàn 0/trận
Phòng thủ tốt nhất hòng thủ yếu nhất
Tất cả korea U23 0Bàn 0/trận Tất cả Timor Leste U23 13Bàn 4.33/trận
Sân nhà United Arab Emirates U23 0Bàn 0/trận Sân nhà Timor Leste U23 7Bàn 7/trận
Sân khác Uzbekistan U23 0Bàn 0/trận Sân khác Nepal U23 9Bàn 4.5/trận

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào