【Lịch thi đấu EBC】Kết quả thi đấu - Lịch thi đấu EBC 2015-2016 - Tỷ Số Nhất
NBA CBA NCAA

EBC

2015-2016
Thời Gian Chủ Nhà Odds Tỷ Số Odds Đội Khách Chấp Điểm Tài xỉu Nửa Trận
01-08 02:30 Lê-sica nội ki 1.85 67-70 1.84 BiG Storage Cheshire Jets - - 32-32
01-10 02:00 Falkirk Fury 18 42-91 1 Scottish Rocks - - 19-56
01-10 02:30 Bristol Academy Flyers 3.13 76-83 1.33 Worcester Wolves - - 41-39
01-10 21:15 khóa tay 12.5 67-84 1.01 Sheffield Sharks - - 0-0
01-11 01:00 Manchester Giants 10.5 75-91 1.02 Newcastle Eagles - - 44-50
01-14 03:00 "Reading Rockets" - 72-82 - Guildford Heat - - 36-42
01-16 03:00 Essex Pirates - 60-102 - Airwaves Plymouth Raiders - - 32-49
01-25 00:30 BiG Storage Cheshire Jets 5.13 87-97 1.13 Newcastle Eagles - - 35-41
02-14 22:00 Worcester Wolves 2.57 88-94 1.48 Newcastle Eagles - - 48-57
02-14 22:59 Leicester Riders 1.25 79-79 3.68 Sheffield Sharks - - 46-47
02-18 02:30 Sheffield Sharks 2.14 - 1.65 Leicester Riders - - -
01-08 21:00 B.Saint Blazey - 74-108 - Airwaves Plymouth Raiders - - 41-58
01-08 22:59 Lê-sica nội ki 2.19 68-82 1.62 BiG Storage Cheshire Jets - - 20-44
01-09 00:00 Scottish Rocks 1.96 74-81 1.76 Leicester Riders - - 44-46
01-09 01:00 "Reading Rockets" 3.4 74-85 1.3 Bristol Academy Flyers - - 44-46
01-15 02:30 London Lions 1.03 87-88 9.6 Guildford Heat - - 47-39
01-15 22:40 Newcastle Eagles 1.15 91-83 4.96 Scottish Rocks - - 50-32
02-05 21:00 Guildford Heat 2.4 82-86 1.49 Worcester Wolves - - 30-44
02-08 02:45 Leicester Riders 1.43 104-69 2.62 Newcastle Eagles - - 49-43
02-25 02:35 Worcester Wolves 1.32 90-83 3.24 Airwaves Plymouth Raiders - - 47-38
02-26 02:45 Leicester Riders 1.04 91-71 9.56 BiG Storage Cheshire Jets - - 46-32
02-27 00:30 BiG Storage Cheshire Jets 3.3 64-84 1.3 Leicester Riders - - 29-47