【Lịch thi đấu FISU(M)】Kết quả thi đấu - Lịch thi đấu FISU(M) 2017 - Tỷ Số Nhất
NBA CBA NCAA

FISU(M)

2017
XH Đội Bóng Trận Thắng Thua Tỷ Lệ Thắng xác xuất thua TB Bthắng TB Bbại Chi tiết
A
1 Serbia Univ 3 3 0 100 0 83.7 71 3thắng liền
2 Chinese Taipei Univ 3 2 1 66.7 33.3 73.7 74.7 2thắng liền
3 Mexico Univ 3 1 2 33.3 66.7 89 88.3 1thua liền
4 Korea Univ. 3 1 2 33.3 66.7 80.7 92 2thua liền
5 3 1 2 33.3 66.7 80 77 2thua liền
6 Hungary Univ 3 1 2 33.3 66.7 71.3 75.3 1thắng liền
B
1 Germany Univ 3 3 0 100 0 99.7 55.7 3thắng liền
2 Finland Univ 3 3 0 100 0 81 60.7 3thắng liền
3 Canada Univ 3 2 1 66.7 33.3 93.7 62.7 1thắng liền
4 Japan Univ 3 1 2 33.3 66.7 64.3 91 1thua liền
5 Hong Kong Univ 3 0 3 0 100 62.3 110 3thua liền
6 Norway Univ 3 0 3 0 100 58.3 79.3 3thua liền
C
1 USA Univ 2 2 0 100 0 108 64.5 2thắng liền
2 Estonia Univ. 2 2 0 100 0 85.5 62 2thắng liền
3 2 1 1 50 50 81.5 69 1thắng liền
4 Czech Republic Univ 2 1 1 50 50 60.5 73.5 1thua liền
5 Romania Univ 2 0 2 0 100 66 73 2thua liền
6 United Arab Univ 2 0 2 0 100 52.5 112 2thua liền
D
1 Ukraine Univ 2 2 0 100 0 95.5 59 2thắng liền
2 Israel Univ 2 1 1 50 50 88.5 79.5 1thắng liền
3 Russia Univ 2 1 1 50 50 88 79.5 1thua liền
4 Lithuania Univ 2 1 1 50 50 80.5 77 1thua liền
5 Australia Univ 2 1 1 50 50 80 81 1thắng liền
6 Mozambique Univ 2 0 2 0 100 47 103.5 2thua liền