[Lịch thi đấu ]mùa giải WNBL lịch mùa thường xuyên _ lịch cuối mùa - Tỷ Số Nhất
NBA CBA NCAA

WNBL

2017-2018
Chọn đội
Chọn đội
Thời Gian Chủ Nhà Odds Tỷ Số Odds Đội Khách Chấp Điểm Tài xỉu Nửa Trận
2017-10-05 Thursday
15:30 Dandenong Rangers (w) 1.86 61-76 1.85 Melbourne Boomers Woman's -16.5 137.5 31-44
2017-10-06 Friday
15:30 Canberra (w) 1.88 93-80 1.83 Bendigo Braves (w) - - 50-35
15:30 Adelaide Link Lightning Women's 3.03 91-80 1.34 Sydney Uni Flames -6 150.5 53-45
2017-10-07 Saturday
11:00 Melbourne Boomers Woman's 1.67 54-63 2.1 Nữ Townsville Flames 2.5 - 32-28
2017-10-08 Sunday
11:00 Canberra (w) 1.64 84-77 2.14 Adelaide Link Lightning Women's 5.5 154.5 48-34
12:00 Perth Lynx (w) 1.47 80-93 2.55 Sydney Uni Flames 4.5 - 40-46
2017-10-12 Thursday
16:00 Adelaide Link Lightning Women's 1.51 89-81 2.42 Perth Lynx (w) 3.5 160 36-46
2017-10-13 Friday
15:30 Melbourne Boomers Woman's 1.18 90-63 4.53 Bendigo Braves (w) 32.5 151.5 46-26
16:00 Nữ Townsville Flames 1.46 76-65 2.57 Canberra (w) 6.5 138.5 35-37
2017-10-14 Saturday
11:00 Bendigo Braves (w) 2.03 106-71 1.72 Perth Lynx (w) -4.5 156.5 42-41
15:00 Sydney Uni Flames 1.29 70-65 3.38 Dandenong Rangers (w) 1.5 138.5 31-41
2017-10-15 Sunday
11:00 Canberra (w) 1.85 63-92 1.85 Melbourne Boomers Woman's -26.5 150.5 26-34
2017-10-19 Thursday
16:00 Nữ Townsville Flames 1.43 63-66 2.67 Sydney Uni Flames 3 148.5 27-37
17:30 Perth Lynx (w) 2.37 106-79 1.54 Bendigo Braves (w) 24.5 187.5 64-44
2017-10-21 Saturday
11:00 Adelaide Link Lightning Women's 1.5 79-75 2.45 Bendigo Braves (w) 4.5 162 38-31
11:00 Dandenong Rangers (w) 2.89 86-69 1.38 Nữ Townsville Flames - - 42-31
15:30 Melbourne Boomers Woman's 1.07 79-77 7.5 Perth Lynx (w) 0 157.5 45-40
2017-10-22 Sunday
11:00 Canberra (w) 1.73 76-77 1.99 Dandenong Rangers (w) 1.5 147.5 44-42
2017-10-25 Wednesday
15:30 Adelaide Link Lightning Women's - - - Canberra (w) - - -
2017-10-27 Friday
15:00 Bendigo Braves (w) - - - Adelaide Link Lightning Women's - - -
15:30 Canberra (w) - - - Nữ Townsville Flames - - -
15:30 Sydney Uni Flames - - - Melbourne Boomers Woman's - - -
17:30 Perth Lynx (w) - - - Dandenong Rangers (w) - - -