【Xếp hạng Hunan Yongsheng】Biến động vị trí xếp hạng của Hunan Yongsheng mùa giải 2016 – Tỷ Số Nhất
NBA CBA NCAA

NBL(N)

2016
Hunan Yongsheng

Hunan Yongsheng

9 W - 17 L

Thuộc thành phố : 

HLV Trưởng : 

Năm gia nhập giải đấu : 

Nhà thi đấu : 

[10]
Thống kê kỹ thuật xếp hạng
Per GamePTS
Per GameAST
Per GameREB
Per GameLPTS
Per GameTO
  • 34.61538461538461%
    Tổng26games, 9Thắng17Thua, Cách biệt thắng:17games
  • 46.15384615384615%
    Chủ Nhà13games, 6Thắng7Thua, Cách biệt thắng:9games
  • 23.076923076923077%
    Sân Khách13games, 3Thắng10Thua, Cách biệt thắng:8games
Tất Cả
Tất Cả
XH
Vòng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Odds Tỷ Số Đối thủ Data
26 - - 81-105 He nan She Dian Phân tích HDP 1×2
25 2.65 1.43 105-106 Guang Xi Weizhuang Phân tích HDP 1×2
24 6.75 1.09 98-109 Guizhou Senhang Phân tích HDP 1×2
23 - - 116-126 National Auto Service Phân tích HDP 1×2
22 5.25 1.13 100-103 JiangSu Hualan Phân tích HDP 1×2
21 7.0 1.08 93-101 Hebei Xianglan Phân tích HDP 1×2
20 13.0 1.01 78-102 shanxi Xinda Phân tích HDP 1×2
19 2.65 1.43 106-117 Beijing Oriental Bucks Phân tích HDP 1×2
18 1.06 8.0 105-116 Lhasa Sukhavati Phân tích HDP 1×2
17 - - 108-115 Anhui Wenyi Phân tích HDP 1×2
16 - - 117-112 JiangHuai Lightning Phân tích HDP 1×2
15 - - 124-99 NanJing Junqu Phân tích HDP 1×2
14 - - 128-117 Zhengzhou Dayun Phân tích HDP 1×2
13 - - 117-107 He nan She Dian Phân tích HDP 1×2
12 4.63 1.16 115-110 Guang Xi Weizhuang Phân tích HDP 1×2
11 - - 92-118 Guizhou Senhang Phân tích HDP 1×2
10 - - 88-91 National Auto Service Phân tích HDP 1×2
9 1.16 5.43 94-90 JiangSu Hualan Phân tích HDP 1×2
8 6.0 1.11 110-135 Hebei Xianglan Phân tích HDP 1×2
7 - - 107-115 shanxi Xinda Phân tích HDP 1×2
6 2.67 1.43 118-125 Beijing Oriental Bucks Phân tích HDP 1×2
5 1.03 9.75 122-102 Lhasa Sukhavati Phân tích HDP 1×2
4 6.5 1.1 93-103 Anhui Wenyi Phân tích HDP 1×2
3 1.18 4.37 106-87 JiangHuai Lightning Phân tích HDP 1×2
2 1.1 6.5 102-88 NanJing Junqu Phân tích HDP 1×2
1 2.65 1.43 101-113 Zhengzhou Dayun Phân tích HDP 1×2
Giải Thích: Sân nhà thắngSân nhà thuaSân khách thắngSân khách thua