【Xếp hạng shanxi Xinda】Biến động vị trí xếp hạng của shanxi Xinda mùa giải 2016 – Tỷ Số Nhất
NBA CBA NCAA

NBL(N)

2016
shanxi Xinda

shanxi Xinda

25 W - 4 L

Thuộc thành phố : Weinan

HLV Trưởng : 

Năm gia nhập giải đấu : 

Nhà thi đấu : 

[2]
Thống kê kỹ thuật xếp hạng
Per GamePTS
Per GameAST
Per GameREB
Per GameLPTS
Per GameTO
  • 86.20689655172413%
    Tổng29games, 25Thắng4Thua, Cách biệt thắng:1games
  • 93.33333333333333%
    Chủ Nhà15games, 14Thắng1Thua, Cách biệt thắng:1games
  • 78.57142857142857%
    Sân Khách14games, 11Thắng3Thua, Cách biệt thắng:0games
Tất Cả
Tất Cả
XH
Vòng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Odds Tỷ Số Đối thủ Data
29 1.43 2.8 83-97 Guizhou Senhang Phân tích HDP 1×2
28 1.06 7.75 106-108 Guizhou Senhang Phân tích HDP 1×2
27 1.05 9.53 124-113 Guizhou Senhang Phân tích HDP 1×2
26 1.11 6.15 118-112 Guang Xi Weizhuang Phân tích HDP 1×2
25 1.35 3.1 91-78 Guizhou Senhang Phân tích HDP 1×2
24 14.0 1.01 132-107 National Auto Service Phân tích HDP 1×2
23 - - 131-100 JiangSu Hualan Phân tích HDP 1×2
22 1.02 10.5 125-86 Hebei Xianglan Phân tích HDP 1×2
21 - - 126-93 Beijing Oriental Bucks Phân tích HDP 1×2
20 1.01 13.0 102-78 Hunan Yongsheng Phân tích HDP 1×2
19 1.03 9.25 126-92 Lhasa Sukhavati Phân tích HDP 1×2
18 - - 99-108 Anhui Wenyi Phân tích HDP 1×2
17 - - 106-80 JiangHuai Lightning Phân tích HDP 1×2
16 - - 133-95 NanJing Junqu Phân tích HDP 1×2
15 1.11 5.75 118-101 Zhengzhou Dayun Phân tích HDP 1×2
14 - - 118-119 He nan She Dian Phân tích HDP 1×2
13 - - 99-90 Guang Xi Weizhuang Phân tích HDP 1×2
12 - - 112-96 Guizhou Senhang Phân tích HDP 1×2
11 1.01 11.5 115-93 National Auto Service Phân tích HDP 1×2
10 - - 117-92 JiangSu Hualan Phân tích HDP 1×2
9 1.21 4.25 127-110 Hebei Xianglan Phân tích HDP 1×2
8 1.06 8.5 117-98 Beijing Oriental Bucks Phân tích HDP 1×2
7 - - 115-107 Hunan Yongsheng Phân tích HDP 1×2
6 - - 126-102 Lhasa Sukhavati Phân tích HDP 1×2
5 1.1 6.5 111-110 Anhui Wenyi Phân tích HDP 1×2
4 1.1 6.5 111-103 JiangHuai Lightning Phân tích HDP 1×2
3 1.08 7.33 107-94 NanJing Junqu Phân tích HDP 1×2
2 1.1 6.5 124-90 Zhengzhou Dayun Phân tích HDP 1×2
1 - - 109-105 He nan She Dian Phân tích HDP 1×2
Giải Thích: Sân nhà thắngSân nhà thuaSân khách thắngSân khách thua