TOP

VIDEO

Những Hero counter Tinker tốt nhất

Sức mạnh khủng khiếp nhất của Tinker chính là sự cơ động của cỗ máy này, ultimate của Tinker sẽ xóa bỏ tất cả thời gian cooldown của tất cả các kỹ năng Tinker cũng hầu hết mọi mọi item có thời gian chờ để sử dụng

Giải đấu
Giải đấu
XH Đội bóng Thắng Hòa Bại Điểm
Xem chi tiết>>